KŇAZI RODÁCI z UDAVSKÉHO

14. Mgr. Matej Futej

Narodený: 18. 02. 1992  v Humennom

Ordinovaný: 20.06.2020

Primície: 21. júna 2020 o 10.00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice v Udavskom

Kaplán od 01.07.2020 Snina

13. Mgr, Marek VEĽAS

Mgr. Marek VEĽAS

 

Narodený:  19.04.1979                

Ordinovaný: 19.06.2004

2004 Košice Terasa -kaplán

2006 Stropkov

2009 Vranov nad Topľou

2009 Rozhanovce

2011 Ražňany

2014 Prešov – Kráľovnej pokoja

2015 Červenica farár

1.9.2019 Rozhanovce farár

 

12. ThLic. Marek HARATIM

ThLic. Marek HARATIM

Narodený: 26.08.1972             

Ordinovaný: 31.08.1996

1996 Košice- juh –kaplán

1997 Topoľovka

2001 ÷ 2004 štúdiá Rím

2004 - vicerektor PSK SCM

1.7. 2017 - farnosť Kračúnovce 

1.7.2021 za farára a dekana dekanátu Sabinov

02.03.2014 Ďakovná sv. omša za 90. rokov života Jeho Em. Jozefa kardinála Tomka

03.08.2014 Sv. omša na námesti v Udavskom

 

11. Ján ORÁČ

Ján ORÁČ

Narodený: 26.04.1924     

Ordinovaný: 09.06.1974

Zomrel: 16.12.1989 v Rožňave

Kaplán:

1974 Rimavská Sobota

1978 Uzovská Panica

1980 archiv Biskupského úradu

01.11.1981 Štítnik -excurendo

 

10. Kardinál Jozef TOMKO

Kardinál Jozef TOMKO  

                                                                                   

Narodený 11.03.1924 v Udavskom

Zomrel: 8. augusta 2022 v Rime

Pochovaný v Bazilike sv. Alžbety v Košiciach

1935-1943  navštevoval gymnázium v Michalovciach

1943-1944  vstúpil do seminára RK  Cyrilometodskej  bohosloveckej fakulte  Slovenskej univerzity v Bratislave

1945  odchádza na štúdia do Ríma s odporúčaním biskupa Čárskeho

12.03.1949  prijal kňazskú vysviacku v Sixtínskej kaplnke

1950-1965  vicerektor, ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme

1951 dosiahol doktorát z teológie

1956 dosiahol doktorát zo sociológie

1958  sv. Ján XXIII. ,pápež mu udelil titul pápežského komorníka

1959  signatár iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila  a Metoda

1960-1963  venoval sa vybudovaniu tohto ústavu

1961  dosiahol doktorát z práva ,  člen úradu Kongregácie pre náuku viery

1966  vedúci oddelenia Kongregácie pre náuku viery

1967  sekretár 1.Synody biskupov miešaných manželstiev

1968  po dlhom čase , navštívil Slovensko

1968-1970  člen komisie pre rodinu

1970  menovaný Pavlom VI. , pápežom za preláta a  podtajomníka  Kongregácie pre biskupov

1974  podtajomník Kongregácie pre biskupov

1979  sv. Ján Pavol II., pápež ho vymenoval za titulárneho  arcibiskupa  a generálneho podtajomníka  Kongregácie pre biskupov

15.09.1979  prijal biskupskú vysviacku v Ríme, člen Komisie pre interpretáciu dokumentov  II.Vatikánskeho koncilu

24.04.1985  menovaný pápežom za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov

V roku 1989 na Zelený štvrtok svätil posvätné oleje v Košickej katedrále a večer slávil svätú omšu vo Vyšnom Hrušove. (PJ) Jeho Em. Jozef kardinál Tomko

1989 Slávenie pohrebnej sv. omše matky Jeho Em. kardinála Jozefa Tomka

1989 Vdp Ladislav Bartko, Jeho Em. 1-kardinál Jozef Tomko a vdp Vincent Kollár farar vo Vyš. Hrušove

S

1989.09  Udavské - Návšteva na fare

21.04.1991  vystúpil na zasadnutí pléna NR SR

2001 "Cardinalis emeritus"

2014.03.02   Udavské - Poďakovanie za 90 rokov života

V nedeľu 17. marca 2019 otec kardinál Jozef Tomko v Udavskom slávením svätej omše ďakoval Pánu Bohu za 95 rokov svojho života a 70 rokov kňazstva. 

V nedeľu 17. marca 2019 otec kardinál Jozef Tomko v Udavskom slávením svätej omše ďakoval Pánu Bohu za 95 rokov svojho života a 70 rokov kňazstva

Náš rodák Jozef kardinál Tomko a košický arcibiskup Mons. Bernard Bober v nedeľu 17. marca 2019 pri príležitosti ďakovnej svätej omše za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva otca kardinála, darovali našej farnosti relikvie Troch košických mučeníkov. Je to veľká milosť pre našu farnosť zvlášť preto, že v tomto roku si košická arcidiecéza pripomína 400. výročie ich smrti.

Až príde čas odísť do domu Otca ...

K Slovensku a arcidiecéze má ...

9. Tomáš - Ferdinand GAJDOŠ, OP

Tomáš - Ferdinand GAJDOŠ, OP

Narodený: 01.06.1922

Ordinovaný: 27.06.1948 v Košiciach

Zomrel: 19.03.2009 - pochovaný na zvolenskom cintoríne

1948 Praha - kláštor

1951 mimo pastorácie

1969  Parchovany - kaplán

1972 Veľké Ozorovce

1978 Ohradzany

1981 Medzilaborce

1992 Košice - dominikánsky kláštor. Neskôr kňazský domov v Spišskej Kapitule, potom kláštor dominikánov vo Zvolene

1999 Zvolen - dominikánsky kláštor

 

 

8. Štefan KOROMHÁZ

Štefan KOROMHÁZ

Narodený: 26.12.1921

Ordinovaný: 22.02.1948

Zomrel: 12.08.2013

1948 Ľubiša - kaplán

1948 Parchovany

1948 Vranov nad Topľou

1951 mimo pastorácie

1952 Haniska

1954 Veľká Lodina 

1959 Turany nad Ondavou

1967 Plavnica

1977 Ondavské Matiašovce

1990 Vyšný Hrušov

2000 dôchodok

7. Pavol GREŠKO

Pavol GREŠKO

Narodený: 01.02.1921

Ordinovaný: 22.02.1948

Zomrel: 06.11.1997

1948 Zborov - kaplán

1949 Parchovany

1950 Sečovce

1951 Trhovište, Veľký Šariš - základná vojenská služba

1954 Trebišov

1954 Zemplínsky Branč

1959 Čerhov

1963 Pavlovce nad Uhom

1964 Hrubov

1973 Kamenica nad Cirochou

1990 dôchodok Udavské

 

6. Jozef STRAVNÍK

Jozef  STRAVNÍK

Narodený: 10.021915  Kamienka

Ordinovaný: 07.06.1942

Zomrel: ?

1942 Prešov- Solivar

1942 Veľký Šariš

1943 Humenné, Veľký Šariš

1945 Sečovce

1948 Ražňany

 

5. Štefan DOLOBÁČ

 Štefan DOLOBÁČ

Narodený:  06.08.1911

Ordinovaný: 29.06.1938

Zomrel: 05.01.1984

1938 Nižný Hrušov - kaplán

1939 Parchovany

1940 Sabinov

1942 Sečovce

1944 Bardejov

1946 Sabinov

1959 väznený

1959 Košice – Juh - kaplán

1960 Radoma

1964 Košice - Poľov

1972 Košice- Myslava, dôchodok

 

 

4. Ján TOMKO

Ján TOMKO

Narodený: 19.05.1912

Ordinovaný: 19.06.1938

Zomrel:13.04.1996  Dlhé nad Cirochou - pochovaný

1938 Ražňany

1939 Humenné

1940 Snina

1941 Sabinov

1943 Trebišov

1944 Široké

1945 Dlhé nad Cirochou                   

 

3. Ján DOLOBÁČ

 Ján DOLOBÁČ

 

Narodený: 12.05.1914

Ordinovaný: 20.06.1937

Zomrel: 08.03.1999  v Udavskom

1937  Pečovská Nová Ves - kaplán

1937  Prešov-Solivar

1939  Kecerovce

1939  Papín

                       1977  dôchodok Udavské

 

2. Štefan DUCKO

Štefan DUCKO

Narodený: 20.07.1911  Radvaň nad Laborcom

Ordinovaný: 09.02.1936

Zomrel: 07.07.1991

1936 Nižný Hrušov - kaplán

1936 Terňa

1936 Zborov

1938 Veľký Šariš

1939 ÷ 1944 Stropkov

1945 Košická Nová Ves

1952 Brezovica

 

1. Štefan SNINČÁK

Štefan SNINČÁK

Narodený: 06.02.1910  v USA vo Philadelphii

Ordinovaný: 13.06.1935

Zomrel: 04.10.2005

1935 Strážske

1936 Papín

1939 Vyšný Hrušov

1939 Šarišské Michaľany

1941 správca Hlinkovej mládeže , riaditeľ diecezného misijného kolégia

1942 Veľký Šariš

1950 emigroval