relikvie Troch košických mučeníkov

Náš rodák Jozef kardinál Tomko a košický arcibiskup Mons. Bernard Bober v nedeľu 17. marca 2019 pri príležitosti ďakovnej svätej omše za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva otca kardinála, darovali našej farnosti relikvie Troch košických mučeníkov. Je to veľká milosť pre našu farnosť zvlášť preto, že v tomto roku si košická arcidiecéza pripomína 400. výročie ich smrti.

sv. Ján Pavol II

Sv. Ján Pavol II

V našom farskom kostole sa nachádza nielen relikvia sv. Jána Pavla II., ale aj socha.

Relikvia do nášho kostola pribudla po požiadaní v liste kardinálovi Stanislavovi Dziwiszovi od správcu farnosti JC. Lic. Petra Šalagoviča.

K prevzatiu relikvie došlo 22.augusta 2012. V závere prevzatia relikvie , ktoré sa konalo v sídle krakovského arcibiskupstva .

Uvedenie relikvie sa uskutočnilo v nedeľu 26. augusta za hojnej účasti veriacich a jedenástich kňazov. Hlavným celebrantom bol Th. Lic. Marek Haratim , vicerektor Pápežského kolégia  sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Homíliu predniesol sninský dekan Alan Tomáš. Súčasťou svätej omše bola aj osobná úcta relikvie svätého Jána Pavla II

Sv. Mária Faustína

Sv. Mária Faustína , panna Zázraky sv. Faustíny Kowalskej

Vlastným menom Helena Kowalská sa narodila 25. 8. 1905 Glogowciu v chudobnej rodine.Túžbu ísť do kláštora prvý raz prejavila v šestnástich rokoch.

V roku 1924 vstúpila do Kongregácie sestier Milosrdenstva  Matky Božej vo Varšave. Doživotné rehoľné sľuby zložila v roku 1933. Zomrela mladá po ťažkej chorobe pľúc 5. 10. 1938. mala schopnosť predvídať udalosti. Na radu spovedníka napísala denníček.

V deň  22. 2. 1931 je zaznamenané , že dostala príkaz od Pána šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu a namaľovala  obraz podľa vzoru , ktorý jej zjavil.

Dňa  28. 9. 1958 došlo k zákazu šírenia tejto úcty  až v roku 1995 Svätá stolica schválila sviatok Božieho milosrdenstva na 2. veľkonočnú nedeľu.

Rovnako ako sv. Faustína  , apoštolka Božieho milosrdenstva aj sv . Ján Pavol II. Sa pričinil o ohlasovanie Božieho milosrdenstva. Práve on sestru Faustínu blahorečil  a 30.apríla 2000 svätorečil.

Od 15. februára 2014 sa nachádza v našom farskom kostole relikvia sv. Faustíny, ktorá bola donesená počas farskej púte v Krakove – Lagievnikach  za účastí veriacich aj z Veľopolia.

Požehnanie sochy vykonal duchovný otec Vincent Dráb 18. februára pri sv. omši spojenej s verejným uctením si relikvie.