SVIATOSŤ ZMIERENIA

Svätá spoveď – obrad pokánia - návod

Konkrétne vysluhovanie sviatosti pokánia (podčiarknutý text hovorí kajúcnik):
Vojdi do spovednej miestnosti  (spovednice) – môžeš vysloviť aj katolícky pozdrav: "Pochválený buď Ježiš Kristus"
Kňaz ti odpovie "Naveky. Amen"
Buď sa posadíš, alebo ak je v spovednej miestnosti kľakátko, môžeš pri spovedi aj kľačať.
Potom sa prežehnáš: "V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen."
Kňaz Ťa môže povzbudiť k dôvere v Boha týmito slovami, alebo inými: "Pán nech je v Tvojom srdci, aby si  skrúšene vyznal svoje hriechy."
A pokračuješ takto, alebo podobne: "Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný otče, že som od poslednej spovede spáchal tieto hriechy."
A teraz sa vyznávaš hriechy. Môžeš ich mať napísané a prečítať. Pri ťažkých hriechoch, ak si ich opakovane spáchal, treba povedať aj počet.
Ak si skončil s vyznávaním hriechov povieš: "Na viacej hriechov sa už nepamätám."

Potom sa ťa kňaz môže i na niečo nejasné spýtať, nie pre zvedavosť, ale pre úplnosť spovede. Po tvojom vyznaní z hriechov Ti kňaz poskytne rady, povzbudí Ťa  k dokonalej ľútosti nad hriechmi a vyzve Ťa k pokániu. Napokon Ti určí úkon pokánia, ktorý prijmeš ako zadosťučinenie za hriechy a ako prostriedok na nápravu života.
Tým úkonom pokánia môže byť: modlitba, skutok milosrdenstva (napr. návšteva chorého, urobiť nejaké dobré skutky, zrieknutie sa jedla, aby som ho mohol dať chudobnejším, milodar a pod.). Vrátiť ukradnuté je povinnosť!

To čo som dostal za pokánie, urobím z lásky ku Kristovi, nie ako pokutu, po spovedi a čo najskôr.  A budem sa chrániť hriechov.
_________________________________________________________________________________
 
Ľútosť kajúcnika

Potom ťa kňaz vyzve, aby si prejavil ľútosť. Urobíš tak jednou z nasledujúcich formul alebo podobne:

Pane Ježišu, pred chvíľou som sa Ti vyznal z hriechov, je mi veľmi ľúto, že som ťa nimi urazil. Prosím odpusť mi. Nechcem ťa už viac urážať, pomáhaj mi v tom. Amen.
alebo:
Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče odpusť mi pre krv Kristovu. Amen.
alebo:
Nebeský Otče, zhrešil som. Je mi to veľmi ľúto. Uvedomujem si, čo pre mňa urobil Tvoj Syn – Pán Ježiš. A ja som tak hlúpo konal, hovoril. Odpusť mi. Chcem sa polepšiť. Amen.
alebo:
Pane Ježišu, som hriešnik. Priznávam si to a bolí ma to, že som Ťa toľkými hriechmi urazil. Je mi to ľúto, prosím odpusť mi a požehnaj ma. Chcem sa polepšiť a chrániť sa hriechu. Amen.
alebo:
Zmiluj sa Bože na do mnou. Vedomí som si svojich hriechov. Vyznal som ich a ľutujem ich. Otče odpusť mi pre krv Kristovu. Nechcem už hrešiť. Amen.
alebo:
Ukrižovaná láska. Aj moje hriechy Ti spôsobovali bolesť na kríži. A keď som ich páchal som si to neuvedomil. Odpusť mi môj nerozum. Ľutujem všetky hriechy a chcem viac myslieť na Teba. Amen.

Ľútosť môžeš povedať aj svojimi slovami.

Potom nasleduje Rozhrešenie:
Kňaz vystrie ruky (alebo aspoň pravú ruku) nad hlavu kajúcnika a hovorí slová rozhrešenia.
Pri slovách:  „ A ja ťa rozhrešujem od Tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" – sa prežehnáš a povieš: "Amen."
Modlitbou rozhrešenia sa Ti odpúšťajú hriechy.
_________________________________________________________________________________

Ďalej nasleduje poďakovanie:
Kňaz: "Ďakujte Pánovi lebo je dobrý."
Kajúcnik: "Lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky."
Napokon kňaz prepustí uzmiereného kajúcnika slovami: "Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji."
Odpovieš: Bohu vďaka.
Odídeš zo spovednej miestnosti a z lásky k Bohu si vykonaj zadosťučinenie, ktoré Ti určil kňaz.

Prosím nezabúdaj sa pred každou spoveďou dôkladne pripraviť a na PREDSAVZATIE, ktoré si vzbudíš ešte pred spoveďou. Kňaz sa Ťa na to spýta. Napr. predsavzatie: "už nikoho neoklamem"; alebo: "nebudem vynechávať rannú modlitbu"; alebo: "nebudem hrešiť slovami"; alebo: "budem poslúchať rodičov"; alebo: "už nebudem vynechávať svätú omšu v nedeľu a prikázané sviatky".

Odporúča sa často pristupovať k svätej spovedi.