Modlitba k svätým

Svätí Faustín, kňaz, a Jovita, diakon, mučeníci
Read More About Modlitba k svätým »

Životopisy svätých

BL. KLAUDIUS LA COLOMBIERE rehoľník /15. 2. 2019/ (1641 - 1682)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Bedřich Bachstein a 13 spoločníkov, pražských mučeníkov /15. 2. 2019/ † 15. február 1611 Praha, Česká republika 14 prazskych mučeníkov
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätí Faustín, kňaz, a Jovita, diakon, mučeníci /15. 2. 2019/ † medzi 117-138 Brescia, Taliansko Význam mena: Faustín – priaznivý, Jovita (Giovita)- mladosť (z lat.) Atribút: Palma
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Quinidius, biskup /15. 2. 2019/ * Vaison, dnes Vaison-la-Romaine, Francúzsko † 15. február 575 (?) tamtiež
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Hluchým dáva sluch a nemým reč /15. 2. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Valentín z Ríma, kňaz
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. CYRIL, mních a SV. METOD, biskup slovanskí apoštoli /14. 2. 2019/ (9. stor.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Anton Catelli (zo Sorrenta), opát, biskup /14. 2. 2019/ krstným menom Dominik * pol. 6. stor. Eboli, Taliansko † 14. február 625
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Auxentius, pustovník /14. 2. 2019/ * Sýria † okolo 470 na vrchu Skopas, dnes Kayışdağ pri Istanbule, Turecko
Read More About Životopisy svätých »
Showing 1 - 10 of 4,252 results.
Items per Page 10
of 426

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations