Modlitba k svätej

Svätá Brigita Švédska, rehoľníčka, spolupatrónka Európy
Read More About Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

BL. NICEFOR A SPOLOČNÍCI mučeníci /23. 7. 2019/ (zomr. r. 1936)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Vasiľ Hopko, biskup a mučeník /23. 7. 2019/ * 21. apríl 1904 Hrabské, okres Bardejov † 23. júl 1976 Prešov
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Brigita Švédska, rehoľníčka, spolupatrónka Európy /23. 7. 2019/ * okolo 1303 Finsta pri Uppsale, Švédsko † 23 . júl 1373 Rím Význam mena: mocná, silná, vznešená (ír.) Atribúty: kniha, pero, srdce s krížom Patrónka Európy, Švédska; pútnikov; v hodine smrti
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia /23. 7. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätej

Svätá Magdaléna, Ježišova učeníčka
Read More About Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

Svätá Magdaléna, Ježišova učeníčka /22. 7. 2019/ * okolo 1 Magdala pri meste Tiberias, dnes Migdal, Izrael † Efez (?), Turecko alebo St-Maximin-la-Sainte-Baume pri Aix-en-Provence, Francúzsko ? Význam mena Mária: Bohom milovaná (aram.); Magdaléna: pochádzajúca z Magdaly Patrónka: kajúcnikov, kajúcich prostitútiek, kaderníkov Atribúty: kríž, nádoba so vzácnou masťou, kajúce rúcho, bič, hudobný nástroj
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? /22. 7. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Vavrinec z Brindisi, kňaz, učiteľ Cirkvi
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Alberico Crescitelli, kňaz, mučeník /21. 7. 2019/ patrí do skupiny čínskych mučeníkov * 30. jún 1863 Altavilla (Benevento), Taliansko † 21. júl 1900 Yanzibian, Shaanxi, Čína
Read More About Životopisy svätých »
Showing 1 - 10 of 5,210 results.
Items per Page 10
of 521

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations