Modlitba k svätému

Bl. Urban V., pápež
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

Svätý Anastázius I., pápež /19. 12. 2018/ * 4. storočie Rím † 19. december 402 tamtiež Pontifikát: 399 – 401 Význam mena: zmŕtvychvstalý (gr.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Urban V., pápež /19. 12. 2018/ * 1310 (?) hrad Grisac pri Le Pont-de-Montvert, Francúzsko † 19. december 1370 Avignon, Francúzsko Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.) Atribúty: pápežská tiara, kalich, palma
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Gabriel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa /19. 12. 2018/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Gracián (Gacián), biskup
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. MODEST /18. 12. 2018/ patriarcha (zomr. r. 634?)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Gracián (Gacián), biskup /18. 12. 2018/ * Rím (?) † 18. december 301 Tours, Francúzsko Význam mena: vďačný, milý (z lat.) Atribút: biskupský pastorál (berla)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Flannan z Killaloe, biskup /18. 12. 2018/ † 7. storočie
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ježiš sa narodí z Márie, zasnúbenej s Jozefom, Dávidovým synom /18. 12. 2018/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Ján z Mathy, kňaz, zakladateľ trinitárov
Read More About Modlitba k svätému »
Showing 1 - 10 of 3,932 results.
Items per Page 10
of 394

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations