Modlitba k svätému

Svätý Mikuláš (Niklaus) z Flüe, pustovník
Read More About Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Svätý Serapion, biskup
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

BL. JÁN Z PARMY kňaz, generálny minister I. rádu /21. 3. 2019/ (1208 - 1289/
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Serapion, biskup /21. 3. 2019 * okolo 300 † po roku 370 Thmuis, dnes Timai el-Amdid v Egypte
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Mikuláš (Niklaus) z Flüe, pustovník /21. 3. 2019/ „brat Klaus“ * 1417 Flüeli pri Sachseln, Obwalden, Švajčiarsko † 21. marec 1487 Ranftschlucht, dnes St. Niklausen pri Sachseln, Obwalden, Švajčiarsko Patrón Švajčiarska Atribúty: odev pustovníka, palica, ruženec
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Lupicín, opát /21. 3. 2019/ * okolo 400 Burgundsko, Francúzsko † 480 Condat, dnes St-Claude, Jura, Francúzsko
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš /21. 3. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

SV. KUTBERT mních a biskup /20. 3. 2019/ (634? - 687)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Alexandra z Amisa a spol., mučenice /20. 3. 2019/ † okolo 300 Amisus, Paflagónia (dnešné severné Turecko, pobrežie Čierneho mora) Význam mena: ochranca ľudí (gr.) Symbol: palma
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ján Nepomucký, kňaz, mučeník /20. 3. 2019/ * okolo 1345 Pomuk pri Plzni, dnes Nepomuk † 20. marec 1393 Praha Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Atribúty: na moste, prst na ústach, kríž Patrón Čiech; spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov; pred potopou, chorobami jazyka
Read More About Životopisy svätých »
Showing 1 - 10 of 4,429 results.
Items per Page 10
of 443

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations