Životopisy svätých

SV. EMERENCIA /23. 1. 2019/ mučeníčka (3. stor.?)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Ján Almužník, biskup /23. 1. 2019/ * okolo 550 (?) Amathus, Cyprus † okolo 619 Cyprus Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Slobodno v sobotu zachrániť život alebo zničiť? /23. 1. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätej

Bl. Laura Vicuña
Read More About Modlitba k svätej »

Modlitba k svätému

Svätý Vincent Pallotti, zakladateľ rehole pallotínov
Read More About Modlitba k svätému »

Modlitba k svätému

Svätý Vincent z Valencie (zo Zaragozy), diakon, mučeník
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. GAUDENCIUS - RADOVAN /22. 1. 2019/ (4. stor.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Barnard z Vienne, biskup /22. 1. 2019/ * okolo 778 okolie Lyonu, Francúzsko † 23. január 842 Romans-sur-Isère, Francúzsko Význam mena: silný ako medveď (zast. nem.) Patrón roľníkov
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Irena Rímska /22. 1. 2019/ + okolo roku 288 Význam mena: mierna, pokojná (gr.) Patrónka chorých
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Laura Vicuña /22. 1. 2019/ * 5. apríl 1891 Santiago de Chile, Chile † 22. január 1904 Junín de los Andes, Argentína Význam mena: ozdobená vavrínmi (lat.) Patrónka obetí zneužívania
Read More About Životopisy svätých »
Showing 1 - 10 of 4,116 results.
Items per Page 10
of 412

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations