SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA

SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA

1. Napomínať hriešnikov

2. Poúčať nevedomých

3. Dobre radpochybujúcim

4. Tešiť zarmútených

5. Trpezlivo znášať krivdu

6. 0dpúšťať ubližujúcim

7. Modliť sa za žich a mŕtvych

SKUTKY MILOSRDENSTVA

Skutky milosrdenstva v Evanjeliu podľa Matúša         „O poslednom súde".

Pán Ježiš hovorí:

31 Keď prídem vo svojom kráľovskom majestáte v sprievode všetkých anjelov, zasadnem na trón svojej slávy.

32 Vtedy sa zhromaždia všetky národy, a to bude chvíľa konečného rozdelenia ľudstva. Ako pastier oddeľuje ovce od capov

33 a postaví si ovce sprava,

34 tak aj ja poviem svojim verným po svojej pravici: Poďte, sám Otec vás pozýva do kráľovstva, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.

35 Bol som hladný a nakŕmili ste ma, bol som smädný, a dali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou a vy ste ma prichýlili,

36 nemal som si čo obliecť, a vy ste ma obliekli, v chorobe ste sa o mňa starali, a keď som bol vo väzení, prišli ste ma navštíviť.

37 Tí verní namietnu: Nepamätáme sa,

38 že by sme mali niekedy príležitosť

39 takto sa o teba postarať.              

40 Vtedy im odpoviem: Čo dobrého ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, to ste urobili pre mňa.

4Tým zhromaždeným po ľavici poviem: Odíďte odo mňa, zatratení, do večného ohňa, ktorý je pripravený pre satana a jeho démonov.

42 Bol som hladný, a nedali ste sa mi najesť, bol som smädný, a nedali ste sa mi napiť, nemal som strechu nad hlavou, a neprichýlili ste ma.

(spracoval: Bc. BB)