Dianie vo farnosti

« Back

31. rokov od smrti vdp. Štefana Šmiheľa

V pondelok 28. apríla si pripomíname 31. výročie smrti bývalého novoťského p. farára Štefana Šmiheľa.

Štefan Šmiheľ po kaplánke v Zázrivej a Podvlku /Poľsko/, kde pôsobil aj ako farár, bol farárom v Liesku a v roku 1943 prišiel do našej farnosti, kde pôsobil až do roku 1958, keď ho na príkaz štátnych úradov preložili do Liptovskej Teplej, kde na fare aj 28. apríla 1983 zomrel. Pochovaný je v rodnej dedine v Hruštíne a v máji si pripomenieme aj 100 rokov od jeho narodenia. Má veľkú zásluhu na výstavbe nového kostola v Novoti i rozvoj telovýchovy v obci. Vo všetkých obciach kde pôsobil, ale aj o rodnej obci napísal dejiny týchto obci. Spomeňme si naňho v našich modlitbách

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Z času do večnosti odišiel náš brat
MIROSLAV POLETA (47)
 
Pohreb so sv. omšou bude v utorok 29.11.2022 o 14:00 hod
nech odpočíva v pokoji
 
 
 
Odporúčam článok, ktorý naša farníčka Janka Kasajová spracovala z prednáčky a aj z osobného stretnutia s Jánom Viglašom. 
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

 

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)