Dianie vo farnosti

« Back

Brigáda - poďakovanie

Ďakujem dospelým mužom aj birmovancom za pomoc pri pílení a štiepaní dreva.

Aj dievčatam za pomoc pri obsluhovaní.

 

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 
 
 

 

 

FARNIK 05

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK 50

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)