Dianie vo farnosti

« Back

Deň rodiny 2021

... alebo „Deň zázrakov“. Aj takto by sme mohli nazvať tohtoročný mimoriadny deň rodiny, ktorý sa konal v nedeľu 18. júla. Jeho motto „Otec nablízku“ sa stalo už počas prípravy pre nás dôležitým a v tomto duchu sme sa snažili aj tento deň pripraviť. Chceli sme poukázať na dôležitosť prítomnosti otca v rodine a jeho mimoriadne poslanie, ktoré mu zveril Boh – Otec. 

 

 

 

 

 

 

To, čo sme ako organizátori mohli v tento deň zažiť nás hlboko presvedčilo o Božej dobrote, láske a jeho neustálej otcovskej blízkosti. Práve v ten deň nám pred poludním ostala už len dôvera v to, že Boh sa o všetko postará a požehná toto podujatie pekným počasím. Navzájom sme sa k tomu povzbudzovali, čo bolo úžasné. A Boh to aj urobil. Ba nielen to. K peknému počasiu nám daroval omnoho viac. Daroval nám čas rozhovorov a zdieľaní s inými ľuďmi, ktorí svedčili o tom, ako Boh koná v životoch ľudí. Na túto akciu si každá rodina nesie svoj batoh starostí a problémov. Veríme, že tým, že sa rodiny navzájom medzi sebou rozprávajú, povzbudzujú a tešia sa z detí, ich životný batoh je cestou domov ľahší. Čas nehrá v tento deň žiadnu rolu. Nikam sa netreba ponáhľať, môžu sa navzájom lepšie spoznať, cítiť svoju blízkosť. Veľakrát si vypočujeme rôzne svedectvá, ktoré nás ako organizátorov posúvajú ďalej. Ďakujeme a vážime si všetkých otcov, ktorí prijali výzvu a venovali čas svojim deťom.


 

 

 

 

 

 

 

 

Bolo zaujímavé a zároveň krásne pozorovať, ako boli nablízku deťom, keď s nimi súťažili, aj keď sa im to mohlo zdať trápne. No práve tieto zážitky si deti pamätajú najdlhšie. Veľmi si ceníme všetkých mladých, ktorí boli ochotní prísť a slúžiť druhým. Boli ste super. Aj vďaka vám sme my mohli venovať čas našim rodinám a deťom. Už neodmysliteľnou súčasťou tohto dňa boli aj naši hasiči. Aj im patrí veľká vďaka za to, že prišli a venovali nám svoj čas. Na záver sa chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli k tomu, aby sa tento deň mohol uskutočniť. S dôverou v Božiu blízkosť sa tešíme na vás opäť o rok.

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Do večnosti spomedzi nás odišla naša sestra
Mária Kocúrová rod. Majchráková
č.: 599 vo veku 79 rokov
Pohreb so sv. omšou bude
v piatok 19.8.2022 o 14:00 hod. 
 
nech odpočíva v pokoji. 
 
 
 
 

 

FARNIK 34

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)