Dianie vo farnosti

« Back

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KOCERT

Pre Jakubka, Izabelku a Mária

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“

(Matka Tereza)

 

Milí farníci a všetci ľudia dobrej vôle,

s príchodom posledného mesiaca v roku sa zároveň blíži čas Vianoc, sviatkov lásky a pokoja, no pre nás veriacich v prvom rade sviatkov Narodenia Ježiša Krista – najväčšieho daru Boha Otca pre nás všetkých. Je to čas, kedy sa viac zamýšľame nad tým, ktoré hodnoty sú pre náš život tie najvzácnejšie a zároveň sa snažíme prejavovať lásku tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Je to tiež čas, keď citlivejšie vnímame tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, a teda aj na našu pomoc.

 

V rámci tejto myšlienky si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň srdečne pozvať na

 

BENEFIČNÝ KONCERT

 

 

ktorý sa uskutoční 28. 12. 2022 o 17:00 hod.

v KOSTOLE V NOVOTI

 

na ktorom vystúpi Ľudová hudba CHUDOBOVCI

a chrámový zbor CUM ANGELIS.

 

Výťažok z tohto koncertu, ako aj všetky darcovské finančné príspevky budú prerozdelené do troch rodín z našej obce. Všetky sa boria dennodenne so zdravotnými problémami ich detí. Na ich liečbu a napredovanie prostredníctvom rehabilitačných pobytov potrebujú nemalé finančné prostriedky, ktoré sa pohybujú v tisícoch eur za pobyt. Tieto rodiny si to finančne nemôžu dovoliť, preto sú odkázané na pomoc dobrých a ochotných ľudí. Snom každého rodiča je, aby jeho dieťa bolo začlenené do spoločnosti, aby napredovalo, aby mohlo žiť plnohodnotný život. To si vyžaduje okrem veľkej obetavosti a starostlivosti zo strany rodičov aj profesionálnu a odbornú lekársku starostlivosť, ktorá je vo všetkých týchto prípadoch nevyhnutná a zároveň tvorí veľkú finančnú záťaž pre celú rodinu.

 

 

 

 

Preto by sme chceli týmto rodinám pomôcť. Zapojiť sa môžete aj Vy, a to vložením finančného daru do označenej krabičky priamo na koncerte. V prípade, že sa koncertu nemôžete zúčastniť, ale rodinám chcete pomôcť, finančný dar môžete doniesť osobne Zuzane Šustekovej (kancelária v budove COOP Jednota, tel. kontakt: 0907 889 941) alebo po telefonickej dohode aj inak.

 

Pán Boh zaplať za vašu lásku a štedrosť.

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
 
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.