Dianie vo farnosti

« Back

Vítame pána kaplána Blažeja

V tomto blogu je text, ktorý je aj vo farníku 27/2023, ale okrem toho aj niekoľko fotiek a "miska otázok" :)

 
Pán kaplán Blažej, v prvom rade ťa chcem privítať v našej farnosti. Skús sa nám v krátkosti predstaviť.
 
Ďakujem za privítanie. Pochádzam zo Zemianskej Dediny. Ktorá patrí do farnosti Nižná. Mám 4 súrodencov, 3 bratov a sestru. Po absolvovaní ZŠ v Nižnej a Gymnáziu v Tvrdošíne, som v roku 2012 nastúpil na teologické štúdia a formáciu do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2018 som bol vysvätený na kňaza a moje prvé pôsobisko bola farnosť Námestovo, kde som pôsobil jeden rok. Potom som pôsobil rok vo farnosti Spišské Podhradie a po trojročnom pôsobení vo farnosti Ľubica prichádzam k Vám do farnosti Novoť. Medzi moje záľuby patrí šport, prechádzka v prírode a rád pomôžem.
 
Bol si už v troch farnostiach. S akými plánmi a očakávaniami prichádzaš do farnosti Novoť?
 
Každá farnosť je jedinečná, takže v každej farnosti je potrebná kreativita. Teším sa na nové výzvy. Verím, že spoločnými silami, sa budeme celá farnosť deň čo deň približovať k NEBU.
 
Byť kňazom je zaujímavé povolanie, ktoré sa dá vykonávať rôzne. Buď minimalisticky, že kňaz plní len svoje povinnosti, alebo dá sa vykonávať aj so širším záberom, v prípade, keď kňaz je obetavý a tvorivý. Ako je to u teba?
 
Pán Ježiš povedal: „Neprišiel som dať sa obsluhovať, ale slúžiť!“ Ako Kristov kňaz sa snažím tieto Jeho slova napĺňať aj v mojom živote. Snažím sa byť kňazom podľa vzoru nášho Najvyššieho a večného kňaza. Preto prichádzam aj do farnosti Novoť, ako ten ktorý chce slúžiť, a nie dať sa obsluhovať. Úprimný kňazský život, ktorý sa od začiatku usilujem žiť, je život pokory a obety.
 
V Novoti sú ľudia priateľskí a štedrí, často kňazov pozývajú na rodinné oslavy, posedenie po krste, na svadby alebo na návštevu na obed. Primáš pozvanie alebo máš radšej svoje súkromie?
 
Každý človek potrebuje mať vo svojom živote aj súkromie. Ale je potrebné zo súkromia aj vyjsť, teda nie je dobré byť uzavretý len do seba. O nás kňazoch to platí o to viac, nakoľko sme tu pre ľudí, ktorých nám Boh cez otca biskupa zveril. Rád sa preto s Vami stretnem aj pri rôznych udalostiach. Treba sa radovať s radujúcimi, ako aj plakať s plačúcimi, ako nám to pripomína Sväté písmo.
 
Ďakujem za rozhovor a verím v dobrú  spoluprácu.

Štefan Hrbček

 

 

 

 

Miska otázok

 

Pán kaplán,

predkladám ti tu rôzne otázky, a skús odpovedať tak, aby ťa to charakterizovalo. Nikto od teba nebude vyžadovať, aby si to naozaj urobil, a dokázal pravdivosť svojich odpovedí. Ide skôr len o preferencie. 

Ja by som napríklad na polovičku otázok odpovedal úplne inak. cheeky (keď som zverejňoval tento blog, už som videl odpovede) 

 

 

Prečítať knihu   URČITE ÁNO

Stráviť celý deň pri počítačovej hre   URČITE NIE

Navštíviť veľké športové podujatie   URČITE ÁNO

Jeden týždeň spať v truhle    URČITE NIE

Zúčastniť sa filozofickej besedy   VEĽMI BY SOM ZVAŽOVAL

Navštíviť exotickú krajinu    SKÔR ÁNO

Skočiť padákom   URČITE NIE

Odbehnúť aspoň raz v živote maratón   URČITE ÁNO

Podojiť kravu   URČITE NIE

Hrať spoločenské hry  URČITE ÁNO

Namaľovať obraz    URČITE NIE

 

Niekoľko otázok od farníkov, na ktoré dal pán kaplán odpovede: 

Či boli v Zemianskej dedine duchovné cvičenia Hnutia svetlo-život (oáza) a ak áno, v ktorom roku:

Oáza raz určite v Zemianskej Dedine bola, ale neviem v ktorom roku.

Pán kaplán rád spovedáte? Áno
Prijímanie na ruku: je jedna z možností, teda rešpektujem kazdého človeka, ktorý spôsob prijímania Eucharistie si vyberie.

 

 

 

FOTO: poskytol Blažej Raška

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Liturgia domácej cirkvi na Advent a vianoce 2023

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

FARNIK 50

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.