Дневники

« Назад

Adorácia na diaľku

Adorácia na diaľku

Súčasnosť prináša okrem koronkrízy aj súvisiace ťažkosti. Jednou z nich je aj zťaženie účasti na adorácii.

   Každý uvedomelý katolík si váži možnosť adorácie pred sviatostným Ježišom v Oltárnej Sviatosti. Ale teraz je to zťažené.
Pápež František nás povzbudzuje ku  ,,tvorivosti lásky"...
   Ježiš hovoril: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!" ( Mt 7,7) Môžeme aktívne hľadať aj riešenia ťažkostí dnešných dní. Tak isto je možné nájsť možné riešenie sťaženia adorácií ku Ježišovi. Síce provizórne ale účinné.
  Adorovať môžeme Ježiša v našom srdci, ak nie sme v ťažkom hriechu a boli sme na platnom svätom prijímaní. Ďalšia možnosť ja aj adorácia ,,na diaľku", kedy sa otočíne čelom ku najbližšiemu svätostánku v geograficky najbližšom kostole. Tak sa môžeme klaňať Ježišovi ,,na diaľku". Hoci aj z vlastnej izby. Nie je to presne také, ako pri riadnej poklone, ale v rámci možností za koronakrízy je to aspoň provizórne riešenie. Možnosťou je aj cez internet oznámiť čas poklony v danej farnosti. Veriaci sa môže potom v tom čase, hoci aj v izbe, geograficky otočiť ku svätostánku farnosti. A takto - na diaľku - sa zúčastniť na adorácii v rámci farnosti.

 

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG