Дневники

« Назад

Aktualizované vydania ebookov ku apoštolátu

Aktualizované vydania ebookov ku apoštolátu

S Božou pomocou sa mi podarilo aktualizovať a skontrolovať skoro všetky moje ebooky ku apoštolátu. Bolo pridaných pár dôležitých myšlienok o nebezpečenstve farizejstva a potrebe pokánia pre laických apoštolov. V príspevku sú linky na stiahnutie aktualizovaných aj neaktualizovaných ebookov.

    Obyčajne sa človek snaží robiť veci čo najlepšie. Ak príde na možnosť zlepšenia, snaží sa svoje dielo zlepšiť podľa  svojich možností. Asi každý uzná, že sa to oplatí a má to svoj význam. 
    Aj ja som s Božou pomocou prišiel na to, že sa moje ebooky, ktoré bolo možné zadarmo stiahnuť na Mojakomunita.sk, dajú ešte vylepšiť a doplniť. Bolo potrebné zohľadniť pri apoštoláte aj nebezpečenstvo farizejstva, keď sa veriaci uspokojí s výsledkami svojich aktivít, ochabne v láske a začne si namýšľať. Urobil som aj iné úpravy. Táto zbierka ebookov by už mala mať dostatočú kvalitu, a mala by byť dobrou pomôckou pre prípravu na laický apoštolát, predevanjelizáciu a evanjelizáciu jednotlivcom - laickým apoštolom aj spoločenstvom.

   Pre záujemcov je tu možnosť stiahnuť si ZADARMO všetky aktualizované aj skontrolované ebooky.

Pod názvami ebookov sú linky na stiahnutie:


   ,,Miluj Boha nadovšetko a potom rob ostatné"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Miluj+Boha+nadov%C5%A1etko%2C%20a+potom+rob+ostatn%C3%A9%20-+NOV%C3%89%20AKTUALIZOVAN%C3%89/8bd9f5a3-383a-44e9-b4f2-1d5a41e1cf0e

  ,,Laický apoštolát a laický apoštol "
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/75743eb9-b69d-4522-beda-9ba5265e3939


,,Účinnosť apoštolátu "
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/%C3%9A%C4%8Dinnos%C5%A5%20apo%C5%A1tol%C3%A1tu+%28%20Aj+laick%C3%A9ho+%29%20-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/0c125e9f-2cff-4796-bbdf-8aa19368b34b

 

,, Víťazstvo pomocou dobra
 https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/V%C3%8D%C5%A4AZSTVO+POMOCOU+DOBRA+-+Nov%C3%A9%20aktualizovan%C3%A9/a677a1dc-9123-42c8-8a95-c038a4887ba5

,,Spoločenstvo a laický apoštol"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Spolo%C4%8Denstvo+a+laick%C3%BD%20apo%C5%A1tol+-NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/eacc5279-1db4-4ef7-8145-fce1076e8cb7

 

,, Talenty, apoštolát a pokánie"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Talenty%2C%20apo%C5%A1tol%C3%A1t+a+pok%C3%A1nie+-+NOV%C3%89%20AKTUALIZOVAN%C3%89/16698941-9bda-4bfc-99a5-7b12989f6b04

,,Tvorivý apoštolát spoločenstva"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Tvoriv%C3%BD%20APO%C5%A0TOL%C3%81T+spolo%C4%8Denstva+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/0c39d479-5b43-4f93-87ea-a66383f1e3f5

 

,,Apoštolát, talenty a tvorivosť"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T%2C%20talenty+a+tvorivos%C5%A5%20-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/12313d5c-a5db-4bd4-b393-d66c8269d54b

 

,,Apoštolská internetová kampaň – APOINKA"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3


,,Apoštolát pomocou poézie"

https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+po%C3%A9zie/222be336-c212-400b-8d78-d6b3a65ed36b
 

,,Apoštolát pomocou ebooku"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/APO%C5%A0TOL%C3%81T+pomocou+EBOOKU+-+NOV%C3%81%20AKTUALIZ%C3%81CIA/e8109ba7-838e-4216-b45a-5040745fa99c

 

,,Ako sa učiť a naučiť"
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Ako+sa+u%C4%8Di%C5%A5%20a+nau%C4%8Di%C5%A5%20-+ebook/4fb22c3f-59d9-4d8a-b794-96c83d97eeeb

 

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG