Дневники

« Назад

Apoštolská internetová kampaň - pozvanie ku spolupráci

Apoštolská internetová kampaň - pozvanie ku spolupráci

V Starom zákone v knihe Kazateľ, sa píše: " Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu,..." ( Kaz 4,9 ) Niekedy môžeme počuť ľudovú múdrosť : " Viac hláv - viac rozumu." A tak aj pri apoštoláte je lepšie, ak sa spojí viac síl, viac ľudí...

  Hovorí sa, že synergický efekt je keď namiesto 3+3 = 6 , počítame 3x 3 = 9, alebo môžeme počítať tri na tretiu je dvadsaťsedem. Slovom: celok je viac ako jednoduchý súčet prvkov celku. Nechajme teraz matematiku. Tak isto to platí aj pri laickom apoštoláte, ku ktorému je povolaná väčšina kresťanov. Teda aj nás - laických veriacich Katolíckej cirkvi. Každá doba dáva výzvy svojim súčasníkom, aby po sebe zanechali trvalú stopu, niečo dobré a správne. My - kresťania sme povolaní ku odovzdávaniu našej viery našim blízkym. Známym aj neznámym. Ježišove slová: "...Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu."  ( Mk 16,15 ) platili nielen pre apoštolov, ale aj ich nástupcom. Nie len im. Aj nám - radovým veriacim laikom. Máme robiť laický apoštolát. Nie všetci majú ukončené teologické vzdelanie, a neodvážia sa k vysokým úrovniam ohlasovania. My - laici nenahradíme biskupov, kňazov ani študovaných katechétov. Máme však možnosti aj napriek tomu! Jednou z možností je laický apoštolát na internete. Môžeme pomáhať našim biskupom a kňazom pri šírení Evanjelia. Bol som oslovený, a snažím sa, aby vieru poznali aj iní okolo mňa - blízki aj vzdialení - moji blížni. Rád by som urobil pre Ježiša, na slávu Božiemu menu a pre spásu ľudí čo najviac, ako len môžem.  Ale:"Žatva je veľká, ale robotníkov málo."  ( Mt 9,37 )  Pre to potrebujem spolupracovníkov...
    Rozbehol som viac aktivít. Niečo je na internete. Hlavne na Facebooku. Niečo som priblížil v mojich predošlých blogových príspevkoch o APOINKA-e ( Apoštolskej internetovej kampani ) V stručnosti spomeniem, že som založil na Facebooku svoj profil. Aj FB stránky : Duchovná poézia - spirituálne básne  ,  Duchovná próza - spirituálne poviedky  , Známkové misie . Mám pomerne vysokú sledovanosť. Napríklad moje básne teraz prečíta priemerne 450 čitateľov. Zvyknem zdieľať moje básne aj
na iné FB stránky. Napríklad
Otevri své srdce , Poeti , a iné podobné. Zvyknem uverejňovať približne jednu báseň a jednu poviedku za týždeň. Ale som otvorený aj pre príspevky od iných autorov. Tie potom môžem zdieľať z ich stránok. Taktiež zvyknem na svoj profil dávať povzbudivé statusy s linkami na TV LUX, Rádio LUMEN , TK KBS , Misie filmom , a iné kresťanské webové stránky na internete. Ku povzbudivému statusu zvyknem pridávať výzvu: "Ak sa Ti páči - Zdieľaj!" Takto sa kresťanské správy a radostná zvesť dostane ku mnohým návštevníkom internetu. Toto je jedna z foriem laického apoštolátu, ktorá funguje a je účinná. Keby som mal pomoc, a bolo by nás viac, ktorí sa venujeme laickému apoštoátu na internete, mohlo by byť oslovených Radostnou zvesťou viac ľudí. Hoci aj nenásilnou formou statusov na FB, alebo spirituálnych básní, či spirituálnych poviedok. Potrebujem pomoc... Môžete mi pomôcť aj vy - návštevníci z Mojejkomunity...
    Našu spoluprácu pri apoštoláte na internete by som si predstavoval tak, že by sme nadviazali spojenie cez Facebook, a vy by ste mohli tiež tvoriť na slávu Božiu a na spásu ľudí. Buď básne, alebo poviedky, alebo pekné fotky, či kresby s duchovnou tematikou. Môžete svoju tvorbu dať s povzbudivým statusom na svoju FB profilovú stránku. Potom by som uvítal, keby ste mi poslali cez Mesenger na Facebooku správičku o svojej tvorbe, o svojom príspevku. Ja by som mohol potom vašu tvorbu, podľa možnosti, ďalej zdieľať u seba, alebo na svojich stránkach podľa svojho uváženia. Ak vás zaujíma básnická tvorba, odporúčam pre vašu lepšiu tvorbu stiahnuť si a prečítať môj ebook "APOŠTOLÁT pomocou POÉZIE", ktorý je možné stiahnuť na TU . Tiež sa môžeme dohodnúť na inej spolupráci pri vytváraní iného mediálneho obsahu, ktorý by som mohol zdieľať. Tak isto aj vy môžete zdieľať moje príspevky. Môžete aj sami zdieľať s povzbudeniami rôzne linky na rôzne kresťanské weby a pod.
Je možné spracovávať a vytvárať pomocou grafického editoru GIMP fotokoláže, alebo kresby so spirituálnou tematikou.
Tak isto aj vy medzi sebou môžete zdieľať svoje príspevky na iných vašich blogoch, na iných vašich weboch s kresťanskou tematikou, ak chcete aj takto šíriť Radostnú zvesť. 
    Ak máte záujem o spoluprácu pri apoštoláte na internete, prosím, napíšte mi email na miroslavp@hotmail.sk. Podľa možnosti sa budem snažiť odpovedať. 
   Zapojte sa aj vy do APOINKA - Apoštolskej internetovej kampani na sociálnych sieťach !
Podrobnejšie informácie v ebooku, ktorý je voľne stiahnuteľný na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Obdivuhodné, Miroslav! Tomu sa povie aktívny apoštolát! Ďakujem Ti za Tvoju ochotu šíriť druhým Božie kráľovstvo moderným spôsobom.
Отправлено в 19.11.17 16:05.
Hlavná vďaka patrí nášmu Dobrému Pán Bohu, lebo On mi dáva inšpiráciu do života a do apoštolátu. Veľmi povzbudzujem všetkých, ak sa cítia ku tomu povolaní, aby využili svoje možnosti a talenty na šírenie dobrého mena nášho Dobrého Pána Boha. Hoci aj cez internet a Facebook. Ak máte záujem pridať sa, môžete tak urobiť individuálne, alebo spoločne so svojimi priateľmi ( prípadne sa pridať ku mne :-) ... )
Отправлено в 15.03.18 21:26 в ответ на František Bašo.

javax.portlet.title.BGTCG