Дневники

« Назад

Apoštolská internetová kampaň - prípadová štúdia

Apoštolská internetová kampaň - prípadová štúdia

Väčšina z nás sa snaží, ako najlepšie vie v mnohých oblastiach života. Ak sa nám darí, radi sa zdieľame s overenými postupmi, aby sme pomohli aj iným v ich živote a snažení. Kresťania sa snažia aj na poli apoštolátu - odovzdávania svojej viery svojmu okoliu. Dovoľte mi prosím, aby som aj zdieľal s vami moje úspešné postupy pri apoštoláte na internete ...

    Život prináša rôzne výzvy aj pre nás - kresťanov. Ak sa nám darí, hoci aj v "civilnom" živote, radi poradíme aj svojim bratom a sestrám, aby vyriešili svoj problém, alebo dosiahli niečo lepšie, ako bez našej rady. Vedie nás ku tomu láska k blížnym. Nenecháme si to dobré len pre seba, ale doprajeme dobré aj iným.  Je tu aj všeobecné spoločné dobro, na ktorom by malo záležať každému. Kresťania okrem svetských dobier sledujú aj duchovný úžitok z toho, čo robia pre seba aj pre iných. Je veľmi dôležitá služba pre človeka. Ale ešte dôležtejšia je služba nášmu Dobrému Pánu Bohu. Aj na poli apoštolátu. Náš apoštolát je naša odpoveď na poslanie od Ježiša, ktorý aj nás povoláva slovami : "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu."  ( Mk 16,15 )  Kresťania väčšinou nemajú ukončenú teológiu, a nemôžu teda vždy na vysokej úrovni ohlasovať evanjelium. Môžu však podávať svedectvo viery svojím životom. Niekedy aj slovne. Hlavná zodpovednosť leží na pleciach kňazov a biskupov. My - laici - im môžeme pomáhať svojím laickým apoštolátom. Aj na internete. Svojím svedctvom o viere, nádeji a láske. Kresťanská internetová scéna je obsiahla. Ale predsa je ešte možné zvyšovať jej dosah. Ako na to? Sú rôzne možnosti. Rád sa teraz budem zdieľať s mojimi úspešnými overenými postupmi ...
    Azda najväčší možný dosah má laický apoštolát na Facebooku. Ak už máte vytvorenú komunitu priateľov, môžete vytvárať  programovo orientované komunity a prezentačné tematicky orientované stránky. Takto možno vytvoriť aj stránky s duchovnou tematikou. Ak nemáte čas na moderovanie a redakciu duchovne orientovanej stránky, môžete dávať statusy na svojej stránke s linkami na odporúčané kresťanské webové stránky, alebo kresťanské stránky na Facebooku. Tiež je možné uverejňovať fotogalérie, alebo samostatné fotky, či kresby v JPG. Tiež s duchovnou tematikou. Kvôli autorskému zákonu odporúčam používať vami urobené vlastné fotky. Pri spracovaní vašich fotiek je možné použiť freeware - fotografický editor Picasa ( stiahni - https://downloads.zoznam.sk/program/picasa-9 ) , alebo grafický editor GIMP ( stiahni : https://downloads.zoznam.sk/program/gimp-49 + potrebné - stiahni :  https://downloads.zoznam.sk/program/gtk-54 ) 

Prípadne je možné nakresliť kresby klasicky a potom ich cez skener, fotoaparát alebo mobilný fotoaparát nahrať do počítača, potom na Facebook alebo na web. V predošlom článku "APOINKA - Apoštolská internetová kampaň", tu na Mojakomunita, som písal o možnostiach uvádzania linkov v povzbudzujúcich statusoch na osobných Fb stránkach. Je možné odkazovať na kresťanské stránky : www.kristus.sk , www.tvlux.sk  , www.lumen.sk , www.svatepismo.sk , www.vyveska.sk , www.misiefilmom.sk , http://www.tkkbs.sk , www.charita.sk  www.objavkrista.sk ... Tiež je možné vyhľadať a zdieľať svojim priateľom na Facebooku aj kresťanské videá na YouTube. Veľmi podnetné sú videozamyslenia od nášho otca biskupa Jozefa Haľka , ktoré sa tiež dajú úspešne zdieľať na Facebooku. Zaujímavé sú prednášky z UTV z tftu, ktoré môžu v mnohom poučiť aj ostatných.
Možno zhliadnuť videá známeho Godzone, alebo známeho kresťanského komunitného centra Dom Quo Vadis  v Bratislave.
Tiež sú tu videá - veľmi zaujímavé prednášky od kňaza Mariana Kuffu , pri ktorých sa aj zamyslíte aj zasmejete. 
    Horeuvádzané pramene sú veľmi hodnotné pri apoštoláte na internete, lebo aj internet je svojím spôsobom misijné územie. Tento postup som overil na svojom Facebookovom profile, kde ukladám zaujímavé linky spolu s povzbudzujúcimi statusmi, poznámkami a pozvaniami. Odozva je zaujímavá. Vidno, že pomerne veľa ľudí sa zaujíma o duchovnú tématiku. 
Tiež som založil tri podstránky: Duchovná poézia-spirituálne básne @spiriba , Duchovná próza-spirituálne poviedky @spiripov
, Známkové misie, Na nich pomerne často uverejňujem svoje príspevky, ktoré nie sú bez pozitívnej odozvy, a majú pomerne veľkú sledovanosť ( Básne na @spiripba sleduje priemerne 400 sledovateľov na jednu báseň ). Časom budujem základňu svojich priateľov. Pomáha mi pri tom aj možnosť ponuky na priateľstvá, ktoré ponúka samotný systém Facebooku na základe priateľstiev vašich priateľov. Takto sa mi podarilo získať okolo 2000 priateľov, pričom stále pribúdajú. Príspevky na @spiriba a @spiripov zdieľam aj na iných komunitných stránkach ( napríklad Poeti , alebo Otevri své srdce , a iné ). Z nich mám tiež kladnú odozvu. 
Veľmi dôležitou je funkcia " Zdieľaj". Ak pridáme do svojho povzbudivého statusu " Ak sa Ti páči - zdieľaj ...", a pridáme link na duchovnú tematiku - pomáhame pri šírení evanjeliových hodnôt aj na internete ... 
   Verím, že som vás zaujal, a že táto možnosť môže byť zaujímavá aj pre váš apoštolát na internete. 
   Prajem vám veľa Božích milostí a požehnania vo vašom apoštoláte v živote i na internete.
   Podrobnejšie informácie v ebooku, ktorý je voľne stiahnuteľný na: https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904683/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1%20internetov%C3%A1%20kampa%C5%88%20-+APOINKA/96b0bc7e-d44b-4600-bf20-cdc0e4099ad3

   (PS.: V najbližšej dobe zamýšľam pozvať záujemcov o spoluprácu so mnou v Apoštolskej internetovej kampani.)
    

    

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG