Дневники

« Назад

Miluj Boha nadovšetko, a potom rob ostatné...

Miluj Boha nadovšetko, a potom rob ostatné...

   Veď to poznáme: Snažíme sa, snažíme sa... Sme aktívni, zapálení. Po viacerých rokoch služby plnej elánu možno niektorí pocítime výčitku, že nie je všetko v poriadku. Pýtame sa Boha: Čo robím zle? Som aktívny, snažím sa... Niekedy je odpoveď pre nás prekvapujúca: ,, Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si spadol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta - ak nebudeš robiť pokánie." ( Zjv 2,3-5 )  Možno sa priveľmi spoliehame na zásluhy z našich aktivít, a potom sme vlažní - zanechali sme svoju prvotnú lásku - Dobrého Pána Boha. Preto nám neostáva nič iné, len robiť pokánie, a snažiť sa prinášať ovocie pokánia: Skuty lásky k Bohu a ku blížnym... 
Niečo o tom nájdete v obooku (NOVÉ AKTUALIZOVANÉ VYDNIE ), ktorý je zdarma možné stiahnuť na:
https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Miluj+Boha+nadov%C5%A1etko%2C%20a+potom+rob+ostatn%C3%A9%20-+NOV%C3%89%20AKTUALIZOVAN%C3%89/8bd9f5a3-383a-44e9-b4f2-1d5a41e1cf0e
(starý neplatný link:
 https://www.mojakomunita.sk/documents/1673667/6904460/Miluj+Boha+nadov%C5%A1etko%2C%20a+potom+rob+ostatn%C3%A9/8bd9f5a3-383a-44e9-b4f2-1d5a41e1cf0e )

 

Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG