Vitajte na našej stránke

PATRÓNOM NAŠEJ FARNOSTI JE SV. ŠTEFAN UHORSKÝ, KRÁĽ

Hody slávime po 16. auguste.

Ku kaplnke sv. Rozálie putujeme okolo 4. septembra. Nachádza sa na ceste zo Štefanovej do Dolian a Častej.

Výročná farská poklona býva každoročne 19. októbra.

Farnosť spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je farárom vo Vištuku

Číslo účtu farnosti:  SK58 0900 0000 0001 8240 7556

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

gdpr.kbs.sk