PATRÓNOM NAŠEJ FARNOSTI JE SV. ŠTEFAN UHORSKÝ, KRÁĽ

Hody slávime po 16. auguste.

Ku kaplnke sv. Rozálie putujeme okolo 4. septembra. Nachádza sa na ceste zo Štefanovej do Dolian a Častej.

Výročná farská poklona býva každoročne 19. októbra.

Farnosť spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je farárom vo Vištuku

 

telefón: +421 33 6446 314

mobil: +421 903 982 601 

e-mail: jan.zahradnik1964@gmail.com