Organista našej farnosti:

p. Ing. Michal Mičko

  • mobil: +421 948 141 230 
Modlitba organistu.
 
Dobrý Ježišu, ďakujem Ti,
že Ťa môžem oslavovať v Tvojom chráme.
Svätá Panna Mária, ja nehodný Ťa prosím,
stoj pri mne, aby som túto svoju službu konal tak,
aby bola dôstojná a hodná Božieho zaľúbenia.
Amen.
_________________
Tu veriacim vyludzuješ tón, vedz, že nehráš len pre seba!
Vždy čisto, prosto, zbožne hraj, tak vznes ich ducha do neba!
(Nápis na starom organe)

 Služba organistu

"Medzi veriacimi má osobitné liturgické poslanie zbor spevákov (schola cantorum) alebo chór, ktorému prináleží starať sa o časti jemu vlastné podľa rozličných druhov spevu a podnecovať veriacich k činnej účasti na speve. Čo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä však o organistovi."  (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 103).