V roku 1894 kňaz Ostrihomskej arcidiecézy Ľudovít Némethy zostavil a vydal Schematizmus Ostrihomskej diecézy od najstarších čias až po rok 1894. Ostrihomské arcibiskupstvo zaberalo skoro celé územie Slovenska, okrem Nitrianskeho biskupstva a územia Šariša, Zemplína a Abova, ktoré patrili do diecézy Eger (Jáger). Štefanová sa tu vyskytuje pod názvom Istvanfalva.

Výber z naskenovaného schematizmu v latinčine

Historický schematizmus slov. farností zo stránky Dominikánskeho knižného inštitútu

O histórii našej farnosti sa dozvedáme aj vo výňatku z knihy

Jubilejná zlatá kniha obce Štefanová

 

Kňazi pôsobiaci vo Farnosti Štefanová od roku 1905

1905 – 1951            Dobrovodský Michal

1951 – 1959            Ďaďa Ján

1959 – 1965           Farnosť bola spravovaná z Dubovej

1965 – 1968           Krasňanský  Ján

1968 – 1972           ThDr. PhDr. Rybár Ján, Sch.P.

1972 – 1987            Klimo Michal

1987  – 1987          Mgr. Gáborík Marián

1987 – 1990           Mgr. Böhm Pavol

1990 – 2005          Guldan František

2005 –2012           Farnosť bola spravovaná excurrendo z farnosti Doľany

                                    2005 – 2011           JCLic. JUDr. Balun Bartolomej

                                    2011 – 2012           Mgr. Buček Ján

2012 –                      Farnosť je spravovaná excurrendo z farnosti Vištuk

                                    2012 – 2013           PaedDr. ThDr. Sabo Vladimír, PhD.

                                    2013 –                      Mgr. Záhradník Ján

V období od r. 2005, keď je farnosť spravovaná exurrendo, pôsobili u nás aj výpomocní duchovní: dp. Kupča Július, dp. Briška Marián, od 1.7.2009 do 31.1.2016 dp. Loziňák Jozef. Od 1.2.2016 po súčasnosť sa o Štefanovú pastoračne stará dp. Mgr. Záhradník Ján, ktorý je farárom vo Vištuku.

 

Oznámenie o prípadných nepresnostiach, alebo doplnenie týchto informácií môžete zasielať e-mailom na:

farnoststefanova@gmail.com