Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacicha zapáľ v nás oheň svojej lásky.