https://www.navstevapapeza.sk

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Svätý Otec 31. januára oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov" v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov". Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni" (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším.

MODLITBA NA PRVÝ SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

Ďakujem ti, Pane, za to, že ma potešuješ svojou prítomnosťou:
aj v čase osamelosti si mojou nádejou, mojou dôverou;
už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu a že si ma požehnal dlhým životom.
Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí;
za sny, ktoré sa mi v živote splnili, i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.
Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru, urob ma nástrojom svojho pokoja,
nauč ma prijímať tých, ktorí trpia väčšmi než ja,
aby som neprestával snívať a rozprávať
o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,
aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme.

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie,
aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti,
a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš,
v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.

Imprimatur pre slovenské znenie udelil Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, Prot. č.: 229/2021, dňa 13. júla 2021

Stanovisko slovenských katolíckych biskupov k očkovaniu proti koronavírusu