Vitajte na našej stránke

Patrónom našej farnosti je sv. ŠTEFAN UHORSKÝ, kráľ.

Hody slávime najbližšiu nedeľu k 16. augustu.

Ku Kaplnke sv. Rozálie putujeme okolo 4. septembra. Nachádza sa na ceste zo Štefanovej do Dolian a Častej.

Výročná farská poklona býva každoročne 19. októbra. 

Farnosť spravuje vdp. Mgr. Ján Záhradník, ktorý je farárom vo Vištuku

Číslo účtu farnosti IBAN:  SK58 0900 0000 0001 8240 7556

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

gdpr.kbs.sk