7 sviatostí Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus

 1. Sviatosť krstu
 2. Sviatosť birmovania
 3. Sviatosť Oltárna
 4. Sviatosť zmierenia
 5. Sviatosť pomazania chorých
 6. Sviatosť kňazstva
 7. Sviatosť manželstva

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

 

Sviatosti rozdeľujeme:

podľa dispozície prijímajúceho:

Sviatosti živých - sa prijímajú len s čistým srdcom teda v stave milosti posväcujúcej, a v duši človeka rozhojňujú Božiu milosť.

 • Sviatosť birmovania
 • Sviatosť Oltárna
 • Sviatosť pomazania chorých
 • Sviatosť kňazstva
 • Sviatosť manželstva

Sviatosti mŕtvych - prijíma predovšetkým ten, kto je duchovne mŕtvy – teda ten, kto sa nachádza v stave ťažkého hriechu.

 • Sviatosť krstu
 • Sviatosť zmierenia

podľa účinku​:

1. Iniciačné - začínajú v človeku život milosti a zveľaďujú ho. Vďaka nim sa človek stáva kresťanom – a získava plnosť milostí.

 • Sviatosť krstu
 • Sviatosť birmovania
 • Sviatosť Oltárna

2. Uzdravujúce - uzdravujú v človeku to, čo je choré na duši i na tele.

 • Sviatosť zmierenia
 • Sviatosť pomazania chorých

3. Spoločenské - sú určené pre službu spoločenstva.

 • Sviatosť kňazstva
 • Sviatosť manželstva