Modlitba k svätému

Svätý Damaz I., pápež
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

BL. IDA Z NIVELLES /11. 12. 2018/ mníška (zomr. r. 1231)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Damaz I., pápež /11. 12. 2018/ * asi 305 Rím † 11. december 384 tamtiež Pontifikát: 366 – 384 Patrón proti horúčke
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Boh nechce, aby zahynuli maličkí /11. 12. 2018/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

SV. VALÉRIA /10. 12. 2018/ mučeníčka (3. stor.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

SV. MELCHIADES /10. 12. 2018/ pápež (zomr. r. 314)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Eulália z Meridy, panna a mučenica /10. 12. 2018/ * 292 Mérida, Španielsko † 10. december 304 (?) tamtiež Význam mena: výrečná, dobre hovoriaca (z gr.) Atribúty: ľalia, palma
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Dnes sme videli obdivuhodné veci /10. 12. 2018/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Peter Fourier, kňaz
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

BL. IZABELA /9. 12. 2018/ princezná (1225-1270)
Read More About Životopisy svätých »
Showing 1 - 10 of 3,892 results.
Items per Page 10
of 390

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations