Modlitba k svätému

SV. TEOBALD biskup
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

BL. EUGEN DE MAZENOD biskup a zakladateľ rehole /21. 5. 21019/ (1782 - 1861)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

SV. TEOBALD biskup /21. 5. 2019/ (zomr. r. 1001)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

SV. DONÁT mučeník /21. 5. 2019/
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Hemming z Abo, biskup /21. 5. 2019/ * okolo 1290 Bälinge pri Uppsale, Švédsko † 21. máj 1366 Abo, dnes Turku, Fínsko
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Hospicius (Sospis), pustovník /21. 5. 2019/ † okolo 581
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätí Mexickí mučeníci /21. 5. 2019/ (Krištof Magallanes a spoločníci, mučeníci) 20. storočie
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Timotej, diakon, mučeník /21. 5. 2019/ † 1. storočie
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Svoj pokoj vám dávam /21. 5. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Bernardín Sienský, kňaz, rehoľník (františkán)
Read More About Modlitba k svätému »
Showing 1 - 10 of 4,814 results.
Items per Page 10
of 482

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations