Modlitba k svätému

Svätý Peter Damiani, biskup, učiteľ Cirkvi
Read More About Modlitba k svätému »

Životopisy svätých

SV. ELEONÓRA kráľovná /21. 2. 2019/ (1222 - 1291)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Noël (Natalis) Pinot, kňaz a mučeník /21. 2. 2019/ * 19. december 1747 Angers, Francúzsko † 21. február 1794 tamtiež Význam mena: narodený na Vianoce (lat.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Peter Damiani, biskup, učiteľ Cirkvi /21. 2. 2019/ * 20. február 1007 (?) Ravenna, Taliansko † 22. alebo 23. február 1072 Faenza, Taliansko Význam mena: skala (gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla)
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Ty si Mesiáš... Syn človeka musí mnoho trpieť /21. 2. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

SV. NIKEFOR mučeník /20. 2. 2019/ (3. stor.?)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Eleuter z Tournai, biskup /20. 2. 2019/ * 456 (?) Tournai, Belgicko (?) † 30. jún 531 (?) tamtiež Význam mena: osloboditeľ (gr.-lat.)
Read More About Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Bl. Hyacinta Marto, fatimské dieťa /20. 2. 2019/ * 11. marec 1910 Aljustrel pri Fatime † 20. február 1920 Lisabon, Portugalsko
Read More About Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Slepý ozdravel a všetko videl zreteľne /20. 2. 2019/
Read More About Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätému

Svätý Barbatus, biskup
Read More About Modlitba k svätému »
Showing 1 - 10 of 4,283 results.
Items per Page 10
of 429

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations