Profile

Farnosť Lomnička
21 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. Jozef Gorčák
Kontaktné informácie

Vitajte na stránkach farnosti Lomnička

Vitajte na oficiálnych stránkach farnosti Lomnička.

 

Farnosť Lomnička je špecifická tým, že ju obývajú z 99% rómovia. Preto aj duchovná služba vo farnosti zohľadňuje túto okolnosť a je zameraná na evanjelizáciu a základy kresťanského života.

~~~~

 

Stránka má prehľadnú a jednoduchú štruktúru, aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám. Ak ste nenašli čo ste na stránke hľadali, neváhajte použiť naše KONTAKTY.

Farnosť LOMNIČKA rešpektuje legislatívu o ochrane osobných údajov. Viac sa dočítate TU

Sväté omše máme zvyčajne takto:

Pondelok     18:00

Utorok          18.00

Streda           7:00

Štvrtok         18:00

Piatok          18:00

Sobota           8.00

Nedeľa - 9.00 a 11.00

 

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí majú túžbu pomáhať druhým. Ak patríš medzi nich, TU nájdeš inšpiráciu na konkrétnu pomoc.

 

Vždy v prvý piatok v mesiaci slávime svätú omšu obetovanú za našich dobrodincov. Pán Boh nám posiela veľa dobrých ľudí ktorí sa za nás modlia, obetujú a pomohli alebo pomáhajú nám tiež materiálne. O niektorých vieme, ale mnohých nepoznáme. Za nich všetkých sa modlíme a za nich a na ich úmysly obetujeme svätú omšu vždy v prvý piatok v mesiaci, prípadne niektorý z najbližších dní.

Blogy

Slávnosť prvého svätého prijímania

Od septembra sme sa pripravovali na tento veľký deň.
Čítaj ďalej o Slávnosť prvého svätého prijímania »

Fotky zo slávenia veľkej Noci 2016

Veľká Noc znamená pre nás kresťanov triumf Kristovej moci a jeho zmŕtvych vstania. Oslávili sme to liturgicky aj vo svojich rodinách.
Čítaj ďalej o Fotky zo slávenia veľkej Noci 2016 »

Poď za mnou

Rodiny a mládež sa duchovne obnovili.
Čítaj ďalej o Poď za mnou »

Púť s miništrantmi do Smižian

Odchádzali sme v radostnej nálade a plní očakávania.         V stredu 17. februára, uprostred jarných prázdnin sme sa s miništrantmi vydali na púť do Smižian do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva. Vo svätom roku milosrdenstva sme chceli prijať dar, ktorý nám Cirkev ponúka a to získať odpustky a milosti pri...
Čítaj ďalej o Púť s miništrantmi do Smižian »

Výlet skupinky miništrantov

V Lomničke máme takmer 50 miništrantorv, ktorým sa venuje pán kaplán Martin Pasiar. Sú rozdelení do troch skupín, podľa toho, ako sa v uplynulom mesiaci snažili.
Čítaj ďalej o Výlet skupinky miništrantov »

Vianočné fotky a melódie z Lomničky

Ponúkame vám niekoľko záznamov z tohtoročných Vianoc.
Čítaj ďalej o Vianočné fotky a melódie z Lomničky »

Ďakujeme

Pri pohľade na farský účet som zistil, že viacerí štedrí ľudia finančne podporili našu farnosť.
Čítaj ďalej o Ďakujeme »

Odpustová slávnosť a posviacka fary

Odpustovej slávnosti predsedal otec biskp Štefan Sečka a pozvanie prijali aj kňazi, ktorí v poslednom desaťročí pôsobili v Lomničke.
Čítaj ďalej o Odpustová slávnosť a posviacka fary »

Práce na prestavbe fary pokračujú

Fotky z niektorých prác na obnovenej fare.
Čítaj ďalej o Práce na prestavbe fary pokračujú »

Privítanie nového farského administrátora

Farnosť Lomničku bude v ďalšom období spravovať Štefan Hrbček.
Čítaj ďalej o Privítanie nového farského administrátora »

Farská záhrada II

Obrobená farská záhrada po mnohých, dlhých rokoch vydala svoje prvé plody. Veríme, že sa postupne začnú ukazovať a zbierať aj plody v záhrade Pánovej. Aj keď obrábať "Pánovu záhradu" je omnoho,omnoho ťažšie. 
Čítaj ďalej o Farská záhrada II »

Farská púť do Šaštína

Mária nás opäť pozvala k sebe. Tentokrát sme s farnosťou putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Po svätej omši si desať manželských párov  obnovilo svoj manželský slub. Všetci sme Matke zverili svoje starosti a podelili sme sa o svoje radosti. Sv.omšu prišiel do Šaštína, spolu s našimi kňazmi, slúžiť aj bývalý p. kaplán, Martin Majda. Bolo to radostné stretnutie.  Cestou...
Čítaj ďalej o Farská púť do Šaštína »

Púť do Levoče

Svoju veľkú úctu a lásku k Panne Márii sme aj v tomto roku prejavili putovaním k Matke do Levoče. Skupina asi 20 mladých ľudí spolu s p. farárom Záhradníkom a s. Viktóriou putovali už od rána do Levoče pešo cez hory. Ponáhľali sa za Máriou tak ako ona kedysi za Alžbetou. Im to trvalo trošku kratšie, od rána do večera, lebo vzdialenosť medzi Lomničkou a Levočou je predsa len o niečo kratšia....
Čítaj ďalej o Púť do Levoče »

"A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?"

"Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo." Rim.10,17
Čítaj ďalej o "A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?" »

Cukráreň

Naše dievčatá sa zlepšujú zo dňa na deň! Po  čajovni a pizzérii tu máme už aj cukráreň. Prosím vstúpte! foto: fotogaléria/A2014/cukráreň
Čítaj ďalej o Cukráreň »

Slávnosť I. svätého prijímania

V nedeľu, 25. 5. 2014, pri svätej omši, po prvýkrát prijalo sviatostného Ježiša do svojich srdiečok 78 detí z našej farnosti. Deti sa na prjatie Ježiša veľmi tešili a ich úprimná a čistá radosť sa nedá ničím opísať. Túto radosť je treba vidieť a prežiť spolu s nimi.  Týmto sa zároveň chceme poďakovať dobrodincom, ktorí nám venovali oblečenie po svojich deťoch. Pomohli tak 8...
Čítaj ďalej o Slávnosť I. svätého prijímania »

Deň matiek

Svätou omšou obetovanou za všetky matky sme si pripomenuli, že sú tým najdrahším a najmilším čo nám  Boh na zemi dal. Ďakujeme vám drahé mamy!!!   foto: fotogaléria,A2014,deň matiek
Čítaj ďalej o Deň matiek »

Chlieb náš každodenný, daj nám...

Nesiali sme síce pšenicu, ani iné obilie, ale p. farár sa riadne oprel do pluhu, aby vyoral prvé brádzy na farskom poli, p. kaplán organizoval siatie prvej bio-zeleniny a ostaní pomáhali ako vedeli. Jedni sadili zamiaky, iní siali a ďaľší zas prispievali svojimi "odbornými" radami.  Kto mal záujem o pestovateľské práce na farskom pozemku mal a ešte stále má bránu otvorenú.  Za...
Čítaj ďalej o Chlieb náš každodenný, daj nám... »

"Smrť, kde je tvoje víťazstvo?!"

Ak sme plní Kristovej lásky môžeme sa nebojácne pýtať: "Smrť, kde je tvoje víťazstvo?!"  Táto Láska sa za nás vydala smrť, aby sme my mali život. V tomto duchu sme slávili spoločne  tajomstvo Veľkej noci. Boli sme spolu pri obetnom stole Zeleného štvrtka, s veľkou úctou sme kľačali  pod krížom vo Veľký piatok. Počas krížovej cesty dedinou sa pri nesení kríža striedali...
Čítaj ďalej o "Smrť, kde je tvoje víťazstvo?!" »

Jar je tu!

Aj k nám už zavítala jar a veľmi, veľmi, veľmi sa z toho tešíme!!!!!!!!! foto: fotogaléria, rok 2014
Čítaj ďalej o Jar je tu! »

Začali sme od podlahy!

Čas pôstu sa pomaličky končí a my sme začali s očistou, aj keď len vonkajšou. Najskôr sme poriadne vymietli kostol - teda povysávali, vydrhli podlahu, umyli okná,lavice, oprášili sochy a teraz sa dáme do poriadku my!  V čistučkom kostole si v piatok dáme do poriadku duše. Sviatosťou zmierenia pripravíme dôstojné miesto pre Pána. Pane, zostaň s nami, lebo ... !  ...
Čítaj ďalej o Začali sme od podlahy! »

Krížová cesta

V nedeľu, 30. marca, sme sa vybrali modliť krížovú cestu nad dedinu. Symbolicky sme kráčali hore kopcom a premýšlali, aké to muselo byť namáhavé a bolestné pre Pána Ježiša, keď sa  nám, ktorí sme  zdraví a  naprázdno, kráčalo akosi ťažko. Na konci p. farár udelil modliacim sa i  celej dedine požehnanie. Pane, žehnaj naším rodinám, nech v nich rastie viera, aby Tvoja krv...
Čítaj ďalej o Krížová cesta »

Pozývame vás

Naša dievčenská čajovňa  sa premenila na dievčenskú pizzériu. Kto má chuť, nech sa páči prísť medzi nás! Je tu zábava!  
Čítaj ďalej o Pozývame vás »

Skutky viery

Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Jak 2,17
Čítaj ďalej o Skutky viery »

Poznávame Sv. Písmo

Mária nás vedie k Ježišovi
Čítaj ďalej o Poznávame Sv. Písmo »

Tvorivosť naša každodenná

Väčší, menší, najmenší, každý niečo tvorí ...
Čítaj ďalej o Tvorivosť naša každodenná »

Ambulancia v Lomničke

V Lomničke s počtom obyvateľov vyše 2500  nie je zdravotné stredisko, priamo v obci sa pre obyvateľov neposkytuje zdravotná starostlivosť. V obci kde je vyše 1800 detí a mladých do 25 rokov a kde sa ročne narodí do 100 detí, nie je ani ambulancia pre deti a dorast. Občania dochádzajú za ošetrením do 4 km vzdialeného mesta Podolínec, skoro vždy...
Čítaj ďalej o Ambulancia v Lomničke »

Aktivity v pastoračnom centre

Môžete si pozrieť ako živo to u nás vyzerá:) Prvé video je z aktivít počas jarných prázdnin a druhé zachytáva jedeň obyčajný deň v našom pastoračnom centre. A ešte jedno video - iba také momentky a zábava:)
Čítaj ďalej o Aktivity v pastoračnom centre »

Čitateľský krúžok - video

Čo z kníh si pamätajú naše deti?
Čítaj ďalej o Čitateľský krúžok - video »
Ukazujem 31 - 60 z 72 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 3