Blogy

Sklamania

Sklamania sú sprievodcami v žvote mnohých z nás. Čo je sklamanie?
Čítaj ďalej o Sklamania »

Aká je naša - moja úloha?

Dnes. V tejto dobe, v konkrétnej spoločnosti, konkrétnym poslaním, ktoré mne ukazuje Boh.   Odovzdanie sa do Božej prozreteľnosti. Dôvera Bohu. Úplná, vo všetkom. Počúvať, čo hovorí - mne.   Tam, kde som. To, čo môžem a viem ja. Ako je mne možné v spoločenstve s inými. Osobnou vierou a dôverou Bohu. Vyznaním tejto viery,...
Čítaj ďalej o Aká je naša - moja úloha? »

Najkrajšie vyznanie

Katolíci na celom svete slávili sviatok Najsvätejšieho tela a krvi nášho Pána, Ježiša Krista.
Čítaj ďalej o Najkrajšie vyznanie »

Povedali mi

Povedali mi, že
Čítaj ďalej o Povedali mi »

Svätosť

Čo je to svätosť kresťana?
Čítaj ďalej o Svätosť »

Každý z nás má svoj vlastný príbeh

v Božom pláne. V spoločenstve s Bohom a s ľuďmi navzájom máme náš príbeh, ten je pre nás spoločný.
Čítaj ďalej o Každý z nás má svoj vlastný príbeh »

Úder na kňaza

Trocha kuriózna akcia. Alebo pomôž si človeče..., aj Boh ti pomôže? Protivník a kňaz Páter Damian McGroarty , vikár v katedrále svätého Eunan je v Letterkenny ( moja domov ská farnosť ) , Ch hystá sa do boxerského ringu , aby  získal peniaze na obnovu St Eunan . On je jeden z dvadsiatich štyroch ľudí , ktorí ...
Čítaj ďalej o Úder na kňaza »

Prečo mlčíme

Prečo sa len pozeráte? Prečo sa nezapojíte? Prečo nehlásate pravdu?
Čítaj ďalej o Prečo mlčíme »

Za kresťanskú Európu

Je hnutie za zachovanie kresťanských hodnôt v Európe. Kresťanstvo vo svete trpí násilie. Kresťanstvo v Európe tiež, len inou formou. Človek v spoločnosti podlieha nespravodlivým politickým zákonom, ktoré ohrozujú človeka v jeho identite, existencii, zasahuje jednotlivcov, rodiny, národ.
Čítaj ďalej o Za kresťanskú Európu »

Hľadajme a nájdeme

všetko potrebné pre to, aby sme vedeli, čo nám Ježiš chce povedať.
Čítaj ďalej o Hľadajme a nájdeme »

Humor

v živote kresťana je potrebnou esenciou, oživí, čo vyzerá pochmúrne, vnáša radosť do života. Radosť je darom Boha.
Čítaj ďalej o Humor »

Moc zla

Zlo viditeľné v celej svojej "moci", ...nie, je to človek, stvorený pre slobodu,
Čítaj ďalej o Moc zla »

Ľahko

Ako ľahko sa vmieša do života
Čítaj ďalej o Ľahko »

Nie je to o kázni

Je to o viere. Je to o skutkoch z viery.
Čítaj ďalej o Nie je to o kázni »

Slávenie skončilo

Obnovený život v Duchu svätom začína!
Čítaj ďalej o Slávenie skončilo »

Čo chceš ty, Ježiš?

Nie ja, Ježiš.
Čítaj ďalej o Čo chceš ty, Ježiš? »

Ježiš a jeho Cirkev

Nádhera! Ježiš, jeho Cirkev a jeho pápež! Ďakujem Bohu za pápeža Františka! Volám:"Ježiš"!
Čítaj ďalej o Ježiš a jeho Cirkev »

Prosme Boha

Prosme Boha s úprimným srdcom, aby obnovil naše srdcia, naše vzťahy, aby obnovil svoju Cirkev
Čítaj ďalej o Prosme Boha »

Svet je plný Boha

Slová človeka, kňaza, mučeníka
Čítaj ďalej o Svet je plný Boha »

Čo je obnova zmýšľania?

Je to nové, myslenie o veciach, ktoré už viem. Je to nie vždy "po chuti", lebo "mne" mnohé z tých "mojich" vyhovujú. Aj mne. Mám skôr ťažkosti s novými. Učím sa. Je to myslenie novým pohľadom o tom istom.
Čítaj ďalej o Čo je obnova zmýšľania? »

Moje svedectvo

Je to len malé svedectvo o Bohu v mojom osobnom živote, ktorý ma vedie stále, aj dnes, je to malé svedectvo o jeho Cirkvi. Boh je tu, pôsobí stále a vedie nás.
Čítaj ďalej o Moje svedectvo »

Žiť Slovo

Mnohí z nás počúvajú, čítajú denne Slovo Božie.
Čítaj ďalej o Žiť Slovo »

Bdejte

Bdejte a dávajte pozor
Čítaj ďalej o Bdejte »

Môj "nepriateľ"

Kto to je?
Čítaj ďalej o Môj "nepriateľ" »

Miluj nepriateľa

Prečo?
Čítaj ďalej o Miluj nepriateľa »

Ako konať v Duchu svätom?

Viem, kto som - kresťan. Mám vieru v Boha, mám Ducha svätého, mám dary... Ako je možné, že nevidím konať Ducha v mojom živote? Ako je možné, že neviem konať v Duchu svätom?
Čítaj ďalej o Ako konať v Duchu svätom? »

Môj život - nádherné dobrodružstvo

Každý z nás je Boží originál. Ty, ja - máme poslanie. Tak, ako sme. Život je dobrodružstvo.
Čítaj ďalej o Môj život - nádherné dobrodružstvo »

Keď v živote nie je všetko iba dobré a krásne

Venujem mojej maminke, všetkým matkám, a ich deťom.
Čítaj ďalej o Keď v živote nie je všetko iba dobré a krásne »

Milujúci Boh

Boh miluje človeka od počiatku. Človek má od počiatku túžbu po Bohu.
Čítaj ďalej o Milujúci Boh »

Strach

Strach je náš najväčší nepriateľ!
Čítaj ďalej o Strach »

Ježiš vystúpil do neba

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ Skutky apoštolov 1, 1-11; Miesto, kde sa to uskutočnilo
Čítaj ďalej o Ježiš vystúpil do neba »

Vec pohľadu

Nikdy ma nenapadlo, pozerať na veci iným pohľadom. Naučil ma to môj Otecko.
Čítaj ďalej o Vec pohľadu »

Zmena pohľadu

Veci, ľudí aj udalosti môžeme v živote vždy vidieť z dvoch strán. Nie je to náhoda.
Čítaj ďalej o Zmena pohľadu »

Formácia kresťana - Duch svätý

Máme život. Máme všetko potrebné k životu. Máme vieru, nádej, lásku. Máme Slovo Božie. Potrebujeme mať prítomnosť Ducha svätého. V Ňom žijeme, hýbeme sa a sme.
Čítaj ďalej o Formácia kresťana - Duch svätý »

Formácia kresťana - viera, nádej, láska

Tri dôležité súčasti života. Tri životne dôležité prvky v živote človeka. Majte vieru v Boha. Boh JE - živý, skutočný, je Duch. Boh je PRAVDA.
Čítaj ďalej o Formácia kresťana - viera, nádej, láska »

Formácia kresťana - modlitba

Modlitba je dýchaním duše.
Čítaj ďalej o Formácia kresťana - modlitba »

Liek na slabú vieru

Podľa Tolkiena
Čítaj ďalej o Liek na slabú vieru »

Formácia kresťana

Kresťan má rásť vo viere, Má to byť na ňom vidno, že žije autentickú vieru v Boha. Je potrebná formácia.
Čítaj ďalej o Formácia kresťana »

Zdravas Mária

Pozdravujeme Matku Božiu, Matku Cirkvi a našu najdrahšiu Mamičku. Mesiac máj, najkrajší mesiac roka, je oddávna zasvätený mimoriadnej úcte k nej.
Čítaj ďalej o Zdravas Mária »

Viera, život z viery, skutky viery

Sme za polovicou, "Rok viery", vyhlásený sv. otcom Benediktom XVI. v októbri minulého roka, potrvá ešte päť mesiacov. Viac či menej sme prešli tému vlastnej viery, jej zdokonaľovania sa, jej aplikácie do denného života.
Čítaj ďalej o Viera, život z viery, skutky viery »

Nebojme sa námah a trápení

Mnohí ľudia trpia súženia. Možno oveľa väčšie, než sú naše. Nech nám vzor života iných, ktorí už prešli tento boj, slúži na povzbudenie, nech oživí našu vieru, nech nás vedie k aktívnej spoluúčasť pri utrpení iných. Možno pomôžeme niekomu z nich niesť jeho ťažkosti a tak prekonáme aj naše vlastné.
Čítaj ďalej o Nebojme sa námah a trápení »

Nečakajme

Nečakajme, že budeme hneď dokonalí a bez chýb. Nestane sa tak. Nečakajme ani to, že takí budú iní ľudia, že také budú naše vzájomné vzťahy. Zažili by sme tým mnoho sklamaní. Sme ľudia. KAŽDÝ z nás má chyby a nedostatky. Majú ich aj naše vzťahy. Nie je to problém! Problémom je to, že to nedokážeme pochopiť a nevieme podľa toho žiť.
Čítaj ďalej o Nečakajme »

Keď sa nedaria vzťahy

Niekedy alebo často sa nám nedarí, vychádzať vo vzájomnom pokoji a láske. Na to sú vždy potrební dvaja. Môžem to byť ja, ktorá nemám dostatok lásky, porozumenia alebo pokoja, aby som mala dobrý vzťah blížnemu. Môže to byť ten druhý.
Čítaj ďalej o Keď sa nedaria vzťahy »

Lámanie chleba

Dnešné čítanie nám odhaľuje nové o Eucharistii a zároveň nám pripomína - zviditeľňuje to, čo už vieme. Slovo - Život, Eucharistia - chlieb Života.
Čítaj ďalej o Lámanie chleba »

Viera a jej zrenie

Našla som dobrý článoček na tému viera a jej rast.
Čítaj ďalej o Viera a jej zrenie »

Nie, nie sme milosrdní

Pán nám daroval odpustenie najvyššej forme - zomrel pre nás, pre náš hriech. My však, my nie sme milosrdní. Nedokážeme odpúšťať. Nevieme to, nenaučili sme sa to. Nie, nepochopili sme odkaz z Evanjelia, nedokážeme konať v živote, Nevieme, alebo nechceme odpustiť?
Čítaj ďalej o Nie, nie sme milosrdní »

Prvé prijímanie Eucharistie

V našich farnostiach sa rozbiehajú prípravy detí a ich rodičov na prvé prijatie Ježiša pod spôsobom chleba - Eucharistie. Je to nádherná a vzácna udalosť v živote dieťaťa, na ktorú nezabudne po celý život.
Čítaj ďalej o Prvé prijímanie Eucharistie »

Mladí učeníci a evanjelizácia

Mladým sú adresované slová úžasného a hodnoverného evanjelizátora Jána Bosca. Sú aktuálne, môžu osloviť každého z nás. Od tých čias až po dnes hovorí Pán k mladým i k nám všetkým. Ako evanjelizovať dnes?
Čítaj ďalej o Mladí učeníci a evanjelizácia »
Ukazujem 151 - 200 z 363 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 8