Blogs

All Blogs »

Tag: naše skutky

Apoštolát milosrdenstvom...

Ježiš mnoho krát konal zázraky. Svoje milosrdenstvo prejavil veľakrát. Vzkriesil mŕtvych, liečil chorých a postihnutých. Nasýtil hladných, a chudobným ohlasoval Evanjelium. Jeho učeníci, a učeníci jeho učeníkov nasledovali svojho Majstra aj pri konaní milosrdenstva. Evanjelium sa takto šírilo po svete. Aj my môžeme tak konať...
Read More About Apoštolát milosrdenstvom... »
Showing 0 results.

javax.portlet.title.BGTCG