Blogs

All Blogs »

Tag: vytrvalosť

Nepodliehať pochybnostiam v dôvere voči Bohu !

Niekedy život prináša skúšky našej viery a dôvery k Pánu Bohu. Zápasíme o živú vieru. Zápasíme s ťažkosťami. Často prosíme Boha o niečo, ale pritom pochybujeme, že nás vyslyší. Vo väčších, či menších veciach. Ale Boh je verný ! Aj dnes som sa o tom presvedčil...
Read More About Nepodliehať pochybnostiam v dôvere voči Bohu ! »
Showing 0 results.

javax.portlet.title.BGTCG