Blogs

All Blogs »

Tag: ochrana rodiny

PRO-LIFE hnutie

Azda pre všetkých ľudí patrí život medzi najdôležitejšie hodnoty na tomto svete. Náš Dobrý Pán Boh chráni život, a čaká, že ho človek v tom bude nasledovať. Ale ako? Možností je viac. Napríklad pro-life hnutie.
Read More About PRO-LIFE hnutie »
Showing 0 results.

javax.portlet.title.BGTCG