Blogs

« Back

Boj s hriechom pomocou pôstu

My kresťania vnímame často neprávosti tohoto sveta a návaly hriešnych konaní dnešných ľudí. Nenecháva nás to ľahostajných, znepokojuje nás to. Ale čo s tým ? Niektorí strácajú nádej, a poddávajú sa znechuteniu. To je chyba! Jestvujú spôsoby, ako to postupne prekonávať ...

   Situácia na svete je veľmi zlá, ale len nariekaním veľa toho neurobíme. . Tu pomôže len keď "priložíme ruky k Pánovmu dielu " .Pýtaš sa: Ako ?  Mám dobré skúsenosti so zástupným kajúcim pôstom. Je to kajúci pôst za určitého konkrétneho človeka, ktorý sa ešte neobrátil. Taký pôst dokáže zázraky! Mám to overené!

      Podporujúci pôst je pôst, keď svoje modlitby, svoje prosby, napríklad za uzdravenie niekoho, obohatíme pôstom, alebo nejakým sebazaprením. Ak vytrvalo prosíme, hoci aj pol roka, a pridávame ku tomu hoci len priemerné sebazaprenie podľa našich zdravotných možností - skôr, či neskôr nám Boh odpovie, a my uvidíme, že naše snahy neboli márne !!!

Tu je ale podmienka, že najprv musíme byť obrátení my sami, a byť v posvätcujúcej milosti s Ježišom v našom srdci.

Na povzbudenie slová Sv. Písma: "  Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. " ( Jn 15,5 ) , "Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám." ( Lk 11,9 ) , " Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. " ( Jn 16,24 ), "Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci." ( Mt 7,12 ) 

Jeden zo skutkov milosrdenstva je aj : " Vezňov vykupovať. " Kto je v hriechu, je otrok hriechu. Môžeme mu pomôcť aj naším kajúcim pôstom za neho. Ak nie sme v ťažkom hriechu my sami. Vtedy konáme kajúci pôst za seba !

Všetko dobré.

javax.portlet.title.BGTCG