Blogs

« Back

Naše inšpirovanie Pánom...

Naše inšpirovanie Pánom...

Niekedy je rozjímanie veľmi inšpirujúce...

  Veriaci človek sa často zamýšľa o Božích veciach. Niekedy je to rozjímanie veľmi plodné a inšpirujúce...

javax.portlet.title.BGTCG