Blogs

« Back

Povedz o Ježišovi každému svojmu dobrému priateľovi !

Povedz o Ježišovi každému svojmu dobrému priateľovi !

Ako dobre padnú milé slová a pozornosť od dobrého priateľa ! Je milé každé stretnutie s ním. Spoločne sa radujeme. Spoločne nesieme svoje trápenia. Priateľovi vylejeme svoj bôľ. Vypijeme s ním kofolu, či ochutnáme výbornú tortu na narodeninovej oslave. Keď mu niečo hrozí, a my ho na to upozorníme, je vďačný, že má dobrého priateľa. Keď je šanca získať nejaké dobro, a my pomôžeme priateľovi ho získať, je rád, že má v nás dobrého priateľa. Je však aj nezaplatiteľné dobro, ktoré pre nás, a pre našich priateľov pripravil Ježiš...

Priatelia si pomáhajú, keď treba. Dnešný život nie je ľahký, často človeka zomelie. Ťažkosti prichádzajú jedna za druhou. A ešte ku tomu aj kríza. Veľmi sa rozširuje smútok, depresia. Badáme to skoro všade. Nejeden náš priateľ zápasí v živote s ťažkosťami. Keď sa stretneme, vidíme na jeho tvári stopy únavy, vyčerpania, znechutenia. Vtedy nás obvykle napadne, že ho nejako povzbudíme, potešíme, vlejeme nových síl. A ak môžeme, snažíme sa mu nejako pomáhať. Niekedy je to nad naše sily. Čo robiť ? Veriaci človek hľadá útechu v dôvere nášmu Pánovi. V živote sa často obracia na Boha s prosbou o pomoc. Ak to je dobré pre jeho spásu, Boh často takéto prosby vyslyší. Podľa stupňa viery a dôvery veriaceho voči Bohu. Evanjelium je pre veriaceho Dobrou správou, z ktorej čerpá silu a inšpiráciu pre svoj každodenný život. Je prameňom kresťanského optimizmu, ktorý aj v časoch najväčšej depresie vie, že je tu Boh, ktorý ho miluje, a ktorý ho čaká túžobne v Nebi, vo Večnosti. Božie Slovo je prameňom nádeje v každej životnej situácii. Je však ešte mnoho ľudí, a často aj medzi našimi dobrými priateľmi, ktorí vôbec, alebo málo poznajú Radostnú zvesť. Zvesť, že: "... Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život." ( 1 Jn 4,9 ) A teda, že všetko snaženie v našom živote o dobro má zmysel. Že každému je ponúkaná nádej na Večný život. Nie každý si to uvedomuje, nie každý to zatiaľ počul svojím srdcom. A to je výzva pre nás- kresťanov: Žiť a hlásať Evanjelium svojím životom, a často aj svojím slovom. Vieme, a poznáme to iste zo svojho života, že slová od blízkeho prijmeme skôr. Ak sú nám podávané s láskou, zanechávajú v našom srdci stopu. A to je príležitosť pre nás-kresťanov: Hlásať Evanjelium najprv našim blízkym, rodine, dobrým priateľom. S láskou, osobným svedctvom osobného života podľa Evanjelia !!! A svoje žité svedectvo rozšíriť o šírenie Radostnej zvesti svojím slovom, že : " ... Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život." ( 1 Jn 4,9 ) Podľa svojich možností hlásame Radostnú zvesť.. Pritom nezabúdajme hlavne na slová : " Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." ( Jn 3,16 ) O prameni našej radosti-Pánu Ježišovi-môžeme svedčiť všetkým svojim dobrým známym a priateľom. A aj tak pomáhať budovať Božie kráľovsvo vo svojom okolí, na Slovensku i vo svete. Nech vás Pán žehná !

javax.portlet.title.BGTCG