Blogs

« Back

Brána do Neba...

Brána do Neba...

V živote je mnoho problémov, a vtedy iste dobre padnú rady dôveryhodných osôb, ktoré si vážime. Každý kresťan iste prijíma fakt, že otázka spásy patrí medzi najdôležitejšie otázky v živote. Nie je nám jedno, či my, alebo naši blízki dosiahnu spásu. Aj s týmto nám pomáha Ježiš...

   Väčšina z nás má rodinu medzi najdôležitejšími vecami na tomto svete. Záleží nám na šťastí našich blízkych aj priateľov. Chceme dosiahnuť večné šťastie s Ježišom v blaženosti. To isté prajeme aj ostatným ľuďom. Ale nie je to jednoduché.
   Kresťania si pamätajú Ježišove slová zo Svätého Písma: ,,.. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6 ) 
 ,,Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života." ( Jn 5,24 )  ,,Ja som dobrý pasier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce." ( Jn 10,11) Ježiš skutočne položil svoj život za nás. Vstal z mŕtvych a otvoril nám cestu do Neba. Môžeme veriť jeho slovám. Povedal aj: ,,Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier." (Jn 10,16 )  Ježišovi záleží na spáse každého človeka. Svedčia o tom jeho slová: ,,Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec." ( Jn 12,49-50 ) Možno nás napadne otázka, ako pomáhať ľuďom ku spáse? Veme , že Boh je Živá Láska. Tu je pre nás šanca, ako na to poukazuje aj sám Ježiš: ,,  ..Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam." ( Jn 10,2-7 ) ,,Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou." ( Jn 10,27 ) Tieto Ježišove slová nás povzbudzujú aj pri apoštoláte, predevanjelizácii a evanjelizácii.
  Nemusíme váhať, že keď budeme láskaví pri ohlasovaní Ježišovej lásky, tak budeme vyzerať azda slabí. Pomôžu nám Ježišove slová:,,Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu." ( Jn 10,9 ) A to je práve ono! To sú slová, ktoré nám dávajú istotu, že ak necháme hovoriť Ježiša - Lásku - z nášho srdca, tak ten, kto vojde ku Ježišovi skrze našu lásku, tak podľa Ježišových slov - dosiahne spásu! A to platí pre všetkých našich blízkych aj vzdialených! Tieto Ježišove slová sú veľkou nádejou na dosiahnutie spásy pre všetkých, ktorých v živote stretneme! Takže apoštolát, predevanjelizácia a evanjelizácia s láskou má vždy zmysel!  Len smelo do toho!

javax.portlet.title.BGTCG