Blogs

« Back

Hľadaj lásku - a zotrvaj v nej ...

Život súčasného kresťana je často plný bojov. Hlavne so sebou samým, so svojimi neresťami, hriešnosťou, a s ťažkosťami všedného života. Niekedy prichádzajú skúšky, počas ktorých človek nevie hneď ako treba zareagovať, a odkiaľ začať. Zvlášť my kresťania sa snažíme správne sa orientovať v rozhodnutiach a činoch pomocou nášho svedomia. Niekedy je ale svedomie neisté ...

Situácie sú často zložité. Zvlášť v dnešnom svete. Konkrétne rozhodnutie môže byť prijateľné z jedného hľadiska, ale neprijateľné z hľadiska iného. Ťažko niekedy vybrať to správne rozhodnutie. Myslím, že tu nám zase prichádza na pomoc Božie slovo - Hlavné prikázanie, Prikázanie lásky. K Bohu, aj ku blížnemu.Napríklad, Svätý Augustín hovorí : " Miluj, a potom rob, čo chceš." Ku tomu je možné pridať aj:"Hľadaj lásku - a zotrvaj v nej. " Veď vo Svätom Písme je: " ... Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. " ( 1 Jn 4,16 ) Nech sa vám darí.

javax.portlet.title.BGTCG