Blogs

« Back

Pro-life zápas

Pro-life zápas

Najzákladnejšou hodnotou pre človeka je ľudský život. História pozná mnoho bojov a zápasov o hodnoty. Zápasov, v ktorých jednotlivci a celé národy obetovali svoje životy práve pre najvyššie hodnoty. Zápas o ochranu ľudského života dnes vedú aj pro-life hnutia...

Keď vypukne požiar, a sú ohrozené ľudské životy, každý si spomenie a volá požiarnikov, aby pomohli zachraňovať. Keď sa nám, alebo našim blízkym stane nehoda, voláme záchrannú službu. Je ešte mnoho iných oblastí, kedy voláme o pomoc, a sme Dobrému Pánu Bohu vďační, keď pomoc príde včas. Je mnoho výziev pre ľudstvo v dnešných časoch. Je ohrozených veľa ľudských životov. Aj v tomto čase. O niektorých udalostiach sa dozvieme z večerných správ. Mnoho ľudí musí bojovať a zápasiť o svoj život, či životy svojich blížnych, známych aj neznámych.
Sú zápasy, o ktorých vieme málo. Alebo ich zaregistrujeme len okrajovo. No sú veľmi dôležité. Takým je aj pro-life zápas proti kultúre smrti...

javax.portlet.title.BGTCG