Začne sa mariánsky mesiac máj - Farské oznamy.

Prvý piatok, Loretánske litánie v mesiaci máj, príležitostná poštová pečiatka, sv. omša k 6. výročiu televízie LUX... Prečítajte si farské oznamy na tento týždeň.
Čítaj ďalej o Začne sa mariánsky mesiac máj - Farské oznamy. »

Radostnú Veľkú noc!

Želám všetkým našim farníkom a ich blízkym radostné prežitie sviatkov Veľkej noci. Nech vás naplní pravá veľkonočná radosť, nech sa vo vašich rodinách rozlieva Božia láska a Jeho pokoj nech kraľuje vo všetkých vašich vzťahoch. Eva.
Čítaj ďalej o Radostnú Veľkú noc! »

Aj tento rok je Bratislava za život

  Marec je už tradične mesiacom, kedy si viac pripomíname osudy detí, ktoré sa ešte nenarodili, a ktorých ďalší život je v ohrození. Som presvedčená, že každý ľudský život je vzácny dar, ktorý nikto nemá právo druhému vziať, či upierať. Ale je na nás, na všetkých, aby sme podali pomocnú ruku každému, kto ju potrebuje. Kto z akýchkoľvek dôvodov zvažuje tak radikálny krok,...
Čítaj ďalej o Aj tento rok je Bratislava za život »

Veľkonočné farské oznamy

Farské oznamy   od 14. 4. 2014 do 20. 4. 2014 Od 14.04.2014 do 22.04.2013 bude farská kancelária zatvorená!   Spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok tohto Veľkého týždňa: 14. a...
Čítaj ďalej o Veľkonočné farské oznamy »

Veľká noc 2014

Rozpis veľkonočných obradov a termíny spovedania za účasti viacerých kňazov v našej farnosti (sv. Alžbety, Bratislava - Modrý kostolík).
Čítaj ďalej o Veľká noc 2014 »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 27. apríla 2014 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou *...
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Kvetná nedeľa, predveľkonočné spovedanie a iné - farské oznamy

Farské oznamy 5. pôstna nedeľa od 7. 4. 2014 do 13. 4. 2014 Od 14.04.2014 do 22.04.2013 bude farská kancelária zatvorená!   Na Kvetnú nedeľu si v našom kostole pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema pri sv. omši o 11.00. ...
Čítaj ďalej o Kvetná nedeľa, predveľkonočné spovedanie a iné - farské oznamy »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 19. januára 2014 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Sedem hlavných hriechov - 4. časť) * adorácia pred Najsv....
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel

"Kľaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem..." (Zjav 14,7) Pozývame vás na večer milosrdenstva, ktorý sa bude konať dňa 3.decembra 2013 (v utorok), v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. Začína sa svätou omšou o 17:30 a po nej nasleduje samotný Večer Milosrdenstva , kde môžme nájsť odpočinok u nášho Pána v modlitbe chvál, v adorácii, v sviatosti zmierenia, v...
Čítaj ďalej o Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel »

Pred prvou adventnou nedeľou - farské oznamy

Farské oznamy 34. nedeľa v cezročnom období od 25. 11. 2013 do 1. 12. 2013 Kto sa v dnešnú nedeľu zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.   Od soboty 30....
Čítaj ďalej o Pred prvou adventnou nedeľou - farské oznamy »

Rorátne sv. omše v Modrom kostole

  Zdroj: http://www.modrykostol.fara.sk/?page=uvod
Čítaj ďalej o Rorátne sv. omše v Modrom kostole »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 17. novembra 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Sedem hlavných hriechov - 3. časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou ...
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Deviatnik k sv. Alžbete, Svätomartinské dni, preradenie diakona - Farské oznamy.

Farské oznamy   od 4. 11. 2013 do 10. 11. 2013 V piatok sa začneme modliť deviatnik k sv. Alžbete Uhorskej, patrónke našej farnosti.   V stredu 6. novembra 2013 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční modlitbové stretnutie...
Čítaj ďalej o Deviatnik k sv. Alžbete, Svätomartinské dni, preradenie diakona - Farské oznamy. »

Sviatok všetkých svätých, prvý piatok v mesiaci, a iné farské oznamy.

Farské oznamy 30. nedeľa v cezročnom období od 28. 10. 2013 do 3. 11. 2013 V piatok tohto týždňa je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu: 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 hod. Aj štvrtok večer o 18:00 hod. bude už sv. omša z tejto slávnosti. V sobotu, na Spomienku na všetkých verných...
Čítaj ďalej o Sviatok všetkých svätých, prvý piatok v mesiaci, a iné farské oznamy. »

Pozývame na adoráciu každý štvrtok

Pri príležitosti Roku viery sa v našom kostole koná každý štvrtok o 17:30 krátka adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
Čítaj ďalej o Pozývame na adoráciu každý štvrtok »

Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel

  "Ak nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva."  Prihováram sa k vám slovami evanjelistu Matúša, ktorý nám zdôrazňuje, aby sme nezabúdali, že sme deťmi. A to isté nám odkazuje aj apoštol Ján, keď nám hovorí: "Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme." (1 Jn 3, 1)  Chcem vás, nás všetkých, v mene Komunity Emanuel pozvať k spoločnému budovaniu Božej...
Čítaj ďalej o Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel »

Misia v Kazachstane: September 2013

Potešila som sa, keď som dnes našla nový príspevok od nášho bývalého kaplána Ondreja Slávika o ich misii v Kapčiggaji v Kazachstane. Ak by ste sa chceli potešiť a povzbudiť aj vy, jeho článok nájdete na tejto adrese:   http://www.yeswecan.sk/domy-pre-deti-v-kapcigaji-kazachstan/-/blogs/september-plni-ocakavania-do-noveho-skolskeho-roka   A aby sme neostali...
Čítaj ďalej o Misia v Kazachstane: September 2013 »

Oslavy 100. výročia posvätenia Modrého kostola

Tento víkend sme oslavovali veľké jubileum. V piatok 11. októbra 2013 to bolo celých 100 rokov od posvätenia nášho kostola zasväteného sv. Alžbete. Výročie sme si pripomenuli slávnostnou sv. omšou, ktorú v piatok - v deň posviacky celebroval pomocný biskup Jozef Haľko a spolu s ním bývalí správcovia farnosti a primicianti tohto kostola. Nedeľnú slávnostnú sv. omšu slúžil arcibiskup Stanislav...
Čítaj ďalej o Oslavy 100. výročia posvätenia Modrého kostola »

Farské oznamy na tento týždeň.

Vďaka za dôstojné oslavy 100. výročia. Posledná možnosť prihlásiť deti na 1. sv. prijímanie. Fórum života pozýva k spolupráci. Prednáška kardinála Brandmullera... A ďalšie farské oznamy.
Čítaj ďalej o Farské oznamy na tento týždeň. »

Modlitba

Je byť s Ním...
Čítaj ďalej o Modlitba »

Ďakujeme v októbri

Rok viery sa chýli ku koncu. Občiansky rok tiež. Je čas zbierať, ukladať / odkladať a rozdávať. Zbierame plody práce našich rúk, zbierame aj plody práce Boha v nás, aby sme dali z nich aj iným. Je čas ďakovať za dary požehnanie v roku 2013.
Čítaj ďalej o Ďakujeme v októbri »

Pán pracuje

My často iba naháňame...
Čítaj ďalej o Pán pracuje »

Pozvánka na oslavy storočnice

Pozývame všetkých z blízka i z ďaleka na oslavy pri príležitosti 100. výročia posvätenia nášho chrámu sv. Alžbety v Bratislave. Oslavy budú trvať celé tri dni - od piatku až do nedele. Ich súčasťou budú sv. omše, charitatívny trh, vínny trh, koncerty... v kostole i na Šafárikovom nám.
Čítaj ďalej o Pozvánka na oslavy storočnice »

100. výročie posvätenia nášho kostola.

Farské oznamy   od 7. 10. 2013 do 13. 10. 2013 V piatok tohto týždňa, 11. októbra, naša farnosť slávi 100 ročné výročie od posvätenia nášho farského kostola. V tento deň slávnosti vás pozývame na slávenie sv. omše o 18:00 hod., ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný...
Čítaj ďalej o 100. výročie posvätenia nášho kostola. »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 13. októbra 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Sedem hlavných hriechov - 2. časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou * prijímanie do...
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Farské oznamy

Farské oznamy 26. nedeľa v cezročnom období od 30. 9. 2013 do 6. 10. 2013 V tento týždeň sa bude čistiť a nanovo ladiť organ. Z tohto dôvodu v tomto týždni nebude prístupný chór a ani sa pri liturgických sláveniach nebude používať tento hudobný nástroj. Svetský rád bosých karmelitánov, ktorý sídli na...
Čítaj ďalej o Farské oznamy »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 22. septembra 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Sedem hlavných hriechov - 1. časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou *...
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Čerstvé správy z Kapčigaji - misie v Kazachstane

Znovu pripomínam možnosť prečítať si správy od nášho bývalého kaplána Ondreja Slávika, ktorý teraz pôsobí v misii v Kazachstane. Každý mesiac posiela informácie o tom, čo s deťmi prežívajú a ako sa im darí.
Čítaj ďalej o Čerstvé správy z Kapčigaji - misie v Kazachstane »

Večer milosrdenstva v Bratislave

  Pozývame všetkých na večer milosrdenstva, ktorý sa bude konať 18. júna (utorok) v Bratislave v Kostole sv. Ladislava v čase od 18:15 (po svätej omši ktorá začína o 17:30) do 20:00 hodiny. Počas adorácie bude možné vziať si Božie slovo z košíka pred oltárom, prijať sviatosť zmierenia, poprosiť členov Komunity...
Čítaj ďalej o Večer milosrdenstva v Bratislave »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 16. júna 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Čnosti - záverečná časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou * prijímanie do Bratstva sv. škapuliara Celebruje:...
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Sviatosť birmovania v našom kostole a iné farské oznamy.

Farské oznamy   od 27. 5. 2013 do 2. 6. 2013 Vo štvrtok, 30. mája, je prikázaný sviatok - slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše v našom kostole budú: o 7:00, 9:00, 16:00 a 18:00 hod. Pred večernou sv. omšou nebude štvrtková adorácia, ale pri jej slávení sa bude konať procesia po...
Čítaj ďalej o Sviatosť birmovania v našom kostole a iné farské oznamy. »

Čerstvé správy z Kazachstanu

Na stránke http://www.yeswecan.sk/ bol nedávno uverejnený čerstvý list od nášho bývalého kaplána o. Ondreja Slávika. Ak vás zaujíma, ako sa im žije a čo majú nového v misii v Kapčigaji v Kazachstane, môžete si prečítať aj vy. A určite ich podporte svojimi modlitbami a možno aj inou pomocou.
Čítaj ďalej o Čerstvé správy z Kazachstanu »

Veľkonočné oslavy, ale aj mnoho iného - farské oznamy

Farské oznamy Kvetná nedeľa od 25.03.2013 do 31.03.2013 Spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok tohto Veľkého týždňa: 25. a 26. marca od 15:30 do 18:30 hod. Prosím, aby ste využili túto príležitosť. V stredu budeme spovedať pred sv....
Čítaj ďalej o Veľkonočné oslavy, ale aj mnoho iného - farské oznamy »

Pochodovali sme - za život

V túto sobotu bolo v našom meste zhromaždenie, ktorým sme chceli vyjadriť podporu životu človeka - každému, aj tomu ešte nenarodenému, chorému, trpiacemu... Každý život môže byť krásny a každý si zaslúži ochranu.
Čítaj ďalej o Pochodovali sme - za život »

Veľkonočné oslavy v Modrom kostole

Kvôli podozreniu napadnutia našej farskej stránky nejakým vírusom sa momentálne stránka rekonštruuje. Preto namiesto kompletných farských oznamov na tento týždeň prinášam aspoň skrátené info o slávení veľkonočných sviatkov tak ako sú uvedené na úvodnej strane. Predpokladám, že čoskoro bude aj farská stránka kompletne funkčná.
Čítaj ďalej o Veľkonočné oslavy v Modrom kostole »

Farské oznamy na tento týždeň (bude Kvetná nedeľa)

Farské oznamy 5. pôstna nedeľa od 18.03.2013 do 24.03.2013 Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.   V piatok a v nedeľu vás o 17:15 pozývame na krížovú cestu.   V pondelok a...
Čítaj ďalej o Farské oznamy na tento týždeň (bude Kvetná nedeľa) »

HABEMUS PAPAM!

  Pár minút po siedmej hodine večer sa nad Sixtínskou kaplnkou objavil dym na ktorý sme toľkí v modlitbách čakali - biely. Rozozneli sa najprv Vatikánske zvony, o nejaký čas (okrem íných) aj zvony nášho kostola. HABEMUS PAPAM! -  Máme pápeža! Novým svätým otcom sa stal Jorge Mario Bergoglio SJ , Argentínčan, narodený 17. decembra 1936. Zvolil si meno František...
Čítaj ďalej o HABEMUS PAPAM! »

Večer milosrdenstva v Bratislave

Znovu sa v našom meste bude konať Večer milsrdenstva poriadaný komunitou Emanuel. Mám tie večery veľmi rada a vždy sa teším, kedy bude ďalšie stretnutie. Pozývam aj vás do kostola sv. Ladislava, na chvíle stíšenia, rozhovoru s eucharistickým Ježišom s možnosťou požiadať o príhovornú modlitbu, alebo prijať sviatosť zmierenia. Celý večer budú sprevádzať piesne komunity Emanuel.   ...
Čítaj ďalej o Večer milosrdenstva v Bratislave »

Návšteva chorých, pomazanie nemocných, pochod za život... Farské oznamy.

Farské oznamy   od 11. 3. 2013 do 17. 3. 2013 Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.   V piatok a v nedeľu vás o 17:15 pozývame na krížovú cestu .   V tomto týždni je možnosť...
Čítaj ďalej o Návšteva chorých, pomazanie nemocných, pochod za život... Farské oznamy. »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 17. marca 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Čnosti - 7. časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou * prijímanie do Bratstva sv. škapuliara Celebruje: p....
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Pomoc nenarodeným a duchovná obnova - Farské oznamy.

Farské oznamy   od 25. 2. 2013 do 3. 3. 2013 Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.   V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v mesiaci. Na prvý piatok nás požiadalo Spoločenstvo Kráľovnej rodiny o priestor pre duchovnú...
Čítaj ďalej o Pomoc nenarodeným a duchovná obnova - Farské oznamy. »

Ondrej Slávik o misii v Kazachstane

Dávam vám do pozornosti ďalšiu správu od nášho bývalého kaplána Ondreja Slávika z misie v Kazachstane. Tentoraz sa s nami delí o ich aktivity počas nového roka v mesiaci januári 2013. http://www.yeswecan.sk/domy-pre-deti-v-kapcigaji-kazachstan/-/blogs/sme-vdacni-bohu-a-panne-marii-za-dalsi-mesiac-prezity-na-nasej-misii Želám vám príjemné čítanie. A nezabudnime na...
Čítaj ďalej o Ondrej Slávik o misii v Kazachstane »

Farské oznamy na pôst

Farské oznamy   od 18. 2. 2013 do 24. 2. 2013 Prvá pôstna nedeľa je známa ako nedeľa, v ktorú sa uskutočňuje zbierka na katolícku charitu. Všetkým darcom vyslovujem: Pán Boh odmeň!   Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery. ...
Čítaj ďalej o Farské oznamy na pôst »

Stretnutie ctiteľov škapuliara

  Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku nás srdečne pozýva na stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu v nedeľu 17. februára 2013 o 10:30 hod v kostole Notre Dame Program : * sv. omša (homília: Čnosti - 6. časť) * adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou * prijímanie do Bratstva sv....
Čítaj ďalej o Stretnutie ctiteľov škapuliara »

Pôstne obdobie - oznamy

Farské oznamy 5. nedeľa v cezročnom období od 11. 2. 2013 do 17. 2. 2013 Pri príležitosti svetového dňa chorých – v pondelok – Svätý Otec Benedikt XVI. rozšíril možnosť získať: 1. Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, keď veriaci splnia všeobecné podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a...
Čítaj ďalej o Pôstne obdobie - oznamy »

Prvý piatok, zapisovanie omší, Hromnice a iné oznamy.

Farské oznamy 3. nedeľa v cezročnom období od 29. 1. 2013 do 3. 2. 2013 Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na pravidelnú adoráciu v rámci Roku viery.   V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v mesiaci. O 17:00 hod. vás v piatok a v nedeľu pozývame...
Čítaj ďalej o Prvý piatok, zapisovanie omší, Hromnice a iné oznamy. »

Loretánske Litánie

Naši bratia a sestry vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch zverejnili blog pod názvom Loretánske litánie.
Čítaj ďalej o Loretánske Litánie »

Náš bývalý kaplán Ondrej Slávik o misi v Kazachstane

Určite si mnohí naši farníci spomínajú na kaplána Ondreja Slávika, ktorý slúžil v Modrom kostolíku pred niekoľkými rokmi. Z našej farnosti odišiel do misie v Kazachstane, pretože cítil povolanie venovať sa tamojším deťom. Dlho sa potom na nástenke nášho kostola objavovali jeho listy z misie. Už som dávnejšie nevidela list od pána kaplána Ondreja na nástenke. Ale na stránke ...
Čítaj ďalej o Náš bývalý kaplán Ondrej Slávik o misi v Kazachstane »

Sv. Ján Almužník - oznamy.

Pridávam oznamy na tento týždeň. V stredu bude sviatok sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v bratislavskom Dóme sv. Martina. V tento deň bude katedrála otvorená všetkým veriacim, ktorí by si ich chceli uctiť.
Čítaj ďalej o Sv. Ján Almužník - oznamy. »

Veľká túžba - Malé spoločenstvá

Úvaha jednej farníčky...
Čítaj ďalej o Veľká túžba - Malé spoločenstvá »
Ukazujem 51 - 100 z 109 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 3